Strona funkcji Dodawanie dokumentu domyślnego umożliwia dodanie nazwy pliku do listy dokumentów domyślnych.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Nazwa

Wpisz nazwę pliku lub ścieżkę względną, którą chcesz dodać do listy dokumentów domyślnych. Ta wartość zostanie dodana na początku listy.

Zobacz też


Spis treści