Na stronie Segmenty ukryte można utworzyć listę segmentów URL, którym moduł filtrowania żądań ma odmawiać dostępu i które mają być wykluczone z list zawartości katalogów. Segment URL to część ścieżki URL zawarta między znakami ukośnika (/).

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na tej stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementu Opis

Segment

Pokazuje segment URL, któremu moduł filtrowania żądań ma odmawiać dostępu i którego ma nie wyświetlać na listach zawartości katalogów.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementu Description

Dodaj segment ukryty

Otwiera okno dialogowe Dodawanie segmentu ukrytego umożliwiające dodanie segmentu ukrytego do listy segmentów ukrytych.

Aby zapoznać się z listą typowych elementów, zobacz Strona Filtrowanie żądań.

Zobacz też


Spis treści