Uwierzytelnianie formularzy pozwala zapewnić uwierzytelnianie w witrynach lub aplikacjach o dużym natężeniu ruchu, które działają się na serwerach publicznych. Ten tryb uwierzytelniania pozwala zarządzać rejestracją i uwierzytelnianiem klientów na poziomie aplikacji, co pozwala zrezygnować z mechanizmów uwierzytelniania dostępnych w systemie operacyjnym.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Uwierzytelnianie formularzy

Zaznacz, aby zarządzać uwierzytelnianiem formularzy.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Włącz

Włącza uwierzytelnianie formularzy.

Wyłącz

Wyłącza uwierzytelnianie formularzy.

Edytuj

Otwiera okno dialogowe Edytowanie ustawień uwierzytelniania formularzy, w którym można ustawić różne parametry uwierzytelniania formularzy, takie jak ustawienia plików cookie i adres URL strony logowania, do której będą przekierowywane żądania z nieuwierzytelnionych komputerów klienckich. Tę akcję można wykonać tylko w przypadku wybrania pozycji Uwierzytelnianie formularzy z listy dostępnej na stronie funkcji.

Zobacz też


Spis treści