Strona funkcji Klucz komputera umożliwia konfigurowanie kluczy szyfrujących i odszyfrowujących, które służą do ochrony danych stanu widoku na poziomie strony i danych plików cookie związanych z uwierzytelnianiem formularzy. Klucze komputera umożliwiają również sprawdzanie identyfikacji stanów sesji pozaprocesowych.

Uwaga

Jeśli aplikacja jest wdrażana w farmie sieci Web, należy się upewnić, że pliki konfiguracji na każdym serwerze tej farmy zawierają tę samą wartość klucza sprawdzania poprawności i kluczy odszyfrowujących, które służą odpowiednio do tworzenia skrótów i odszyfrowywania. W przeciwnym razie nie można zagwarantować, że określony serwer będzie obsługiwał kolejne żądania.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Metoda szyfrowania

Wybierz jedną z następujących opcji, aby określić metodę szyfrowania, która będzie używana z kluczem komputera:

 • AES – metoda AES (Advanced Encryption Standard) jest stosunkowo łatwa do wdrożenia i wymaga niewiele pamięci. W metodzie AES występują klucze o rozmiarze 128, 192 lub 256 bitów. W tej metodzie do szyfrowania i odszyfrowywania danych używany jest ten sam klucz prywatny, podczas gdy w metodzie klucza publicznego wymagana jest para kluczy.

 • MD5 – metoda MD5 (Message Digest) jest stosowana do cyfrowego podpisywania aplikacji, np. wiadomości pocztowych. Generuje ona 128-bitowy skrót wiadomości, który jest skompresowaną formą oryginalnych danych. Metoda MD5 daje pewną ochronę przed wirusami komputerowymi i programami, które imitują nieszkodliwe aplikacje, ale w rzeczywistości działają destrukcyjnie.

 • SHA1 – jest to ustawienie domyślne. Metoda SHA1 jest uważana za bezpieczniejszą od MD5, ponieważ generuje 160-bitowy skrót wiadomości. Gdy tylko jest to możliwe, należy korzystać z szyfrowania SHA1.

 • TripleDES – metoda TripleDES (Triple Data Encryption Standard) jest odmianą metody DES (Data Encryption Standard). Działa trzykrotnie wolniej niż zwykła metoda DES, ale bywa bezpieczniejsza dzięki 192-bajtowemu rozmiarowi klucza. Jeśli wydajność nie ma zasadniczego znaczenia, warto rozważyć użycie metody TripleDES.

Metoda odszyfrowywania

Wybierz jedną z następujących opcji, aby określić metodę odszyfrowywania, która będzie używana z kluczem komputera:

 • Automatyczne – jest to ustawienie domyślne. Metoda automatyczna współpracuje z dowolną określoną metodą szyfrowania.

 • AES – metoda AES (Advanced Encryption Standard) jest stosunkowo łatwa do wdrożenia i wymaga niewiele pamięci. W metodzie AES występują klucze o rozmiarze 128, 192 lub 256 bitów. W tej metodzie do szyfrowania i odszyfrowywania danych używany jest ten sam klucz prywatny, podczas gdy w metodzie klucza publicznego wymagana jest para kluczy.

 • TripleDES – metoda TripleDES (Triple Data Encryption Standard) jest odmianą metody DES (Data Encryption Standard). Działa trzykrotnie wolniej niż zwykła metoda DES, ale bywa bezpieczniejsza dzięki 192-bajtowemu rozmiarowi klucza. Jeśli wydajność nie ma zasadniczego znaczenia, warto rozważyć użycie metody TripleDES.

 • DES – metoda DES (Data Encryption Standard) powoduje zarówno szyfrowanie, jak i odszyfrowywanie danych przy użyciu 56-bitowego klucza. Jeśli serwer, witryna lub aplikacja nie wymaga najsilniejszych zabezpieczeń, warto rozważyć użycie metody DES.

Klucz sprawdzania poprawności

Oblicza kod uwierzytelniania wiadomości w celu potwierdzenia integralności danych. Klucz ten jest dołączany do stanu widoku lub pliku cookie uwierzytelniania formularzy odpowiadającego określonej stronie.

Wybierz jedną z następujących opcji, aby określić sposób generowania klucza sprawdzania poprawności:

 • Generuj automatycznie podczas wykonywania: wskazuje, że program ASP.NET ma wygenerować losowy klucz w czasie wykonywania.

 • Generuj unikatowy klucz dla każdej aplikacji: izoluje poszczególne aplikacje, generując unikatowy klucz dla każdej aplikacji na podstawie jej identyfikatora. Jeśli aplikacja jest wdrażana w farmie sieci Web, należy zduplikować klucz aplikacji na wszystkich serwerach farmy.

Klucz odszyfrowujący

Służy do szyfrowania i odszyfrowywania stanu widoku i biletów uwierzytelniania formularzy.

Wybierz jedną z następujących opcji, aby określić sposób generowania klucza odszyfrowującego:

 • Generuj automatycznie podczas wykonywania: wskazuje, że program ASP.NET ma wygenerować losowy klucz w czasie wykonywania.

 • Generuj unikatowy klucz dla każdej aplikacji: izoluje poszczególne aplikacje, generując unikatowy klucz dla każdej aplikacji na podstawie jej identyfikatora. Jeśli aplikacja jest wdrażana w farmie sieci Web, należy zduplikować klucz aplikacji na wszystkich serwerach farmy.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Zastosuj

Zapisuje zmiany wprowadzone na stronie funkcji.

Anuluj

Anuluje zmiany wprowadzone na stronie funkcji.

Generuj klucze

Generuje klucz sprawdzania poprawności i klucz odszyfrowujący w odpowiednich polach na stronie funkcji.

Zobacz też


Spis treści