Uwierzytelnienie anonimowe pozwala dowolnej osobie uzyskać dostęp do publicznej zawartości bez konieczności podawania nazwy użytkownika i hasła w przeglądarce na komputerze klienckim. W usługach IIS 7 uwierzytelnianie anonimowe jest domyślnie włączone.

Jeśli przy stosowaniu uwierzytelniania anonimowego możliwość oglądania pewnej zawartości powinni mieć tylko wybrani użytkownicy, należy skonfigurować odpowiednie uprawnienia systemu plików NTFS, blokujące użytkownikom anonimowym dostęp do tej zawartości. Aby wybrana zawartość była dostępna tylko dla zarejestrowanych użytkowników, należy określić dla niej metodę uwierzytelniania wymagającą podania nazwy użytkownika i hasła, np. uwierzytelnianie podstawowe lub szyfrowane.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Uwierzytelnianie anonimowe

Zaznacz, aby zarządzać uwierzytelnianiem anonimowym.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Wyłącz

Wyłącza uwierzytelnianie anonimowe.

Włącz

Włącza uwierzytelnianie anonimowe.

Edytuj

Wyświetla okno dialogowe Edytowanie poświadczeń uwierzytelniania anonimowego, w którym można określić zasadę zabezpieczeń, przy użyciu której użytkownicy anonimowy będą łączyć się z witryną. Tę akcję można wykonać tylko w przypadku wybrania pozycji Uwierzytelnianie anonimowe z listy dostępnej na stronie funkcji.

Zobacz też


Spis treści