Okno dialogowe Ustawianie poświadczeń umożliwia zmianę konta, przy użyciu którego usługi IIS uzyskują anonimowy dostęp do witryn i aplikacji. Domyślnie w usługach IIS 7 do dostępu anonimowego służy konto IUSR. To konto jest tworzone podczas instalowania usług IIS 7.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Nazwa użytkownika

Wpisz nazwę konta, przy użyciu którego usługi IIS mają uzyskiwać dostęp do witryn i aplikacji.

Ważne

Zmiana konta użytkownika anonimowego IUSR na inne konto sieciowe może wpłynąć na zabezpieczenia, ponieważ powoduje, że użytkownikom anonimowym są nadawane poświadczenia administracyjne skojarzone z tym kontem.

Hasło

Wpisz hasło skojarzone z kontem, przy użyciu którego usługi IIS mają uzyskiwać anonimowy dostęp do witryn i aplikacji.

Ważne

Jeśli hasło skojarzone z tym kontem zostanie zmienione, należy zmienić również hasło w oknie dialogowym Ustawianie poświadczeń. Jeśli hasło na koncie i hasło w oknie dialogowym Ustawianie poświadczeń będą niezgodne, skojarzona witryna lub aplikacja będzie wyłączona.

Potwierdź hasło

Wpisz ponownie hasło skojarzone z kontem, przy użyciu którego usługi IIS mają uzyskiwać anonimowy dostęp do witryn i aplikacji.

Zobacz też


Spis treści