Okno dialogowe Edytowanie ustawień uwierzytelniania podstawowego umożliwia ustawienie domyślnego obszaru dla uwierzytelniania podstawowego.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementu Opis

Domena domyślna

Określa domyślną domenę dla uwierzytelnianie podstawowego.


Spis treści