Okno dialogowe Edytowanie ustawień wyjściowej pamięci podręcznej umożliwia konfigurowanie ustawień dotyczących całej funkcji Buforowanie danych wyjściowych. Ustawienia te mają wpływ na wszystkie reguły buforowania danych wyjściowych konfigurowane na stronie funkcji Buforowanie danych wyjściowych.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Włącz pamięć podręczną

Włącza wyjściową pamięć podręczną usług IIS, w której przechowywane są odpowiedzi buforowane w trybie użytkownika.

Uwaga

Wyjściowa pamięć podręczna usług IIS jest podobna do wyjściowej pamięci podręcznej programu ASP.NET. Jednak pamięć podręczna usług IIS jest macierzystą pamięcią podręczną danych wyjściowych, która charakteryzuje się lepszą wydajnością niż zarządzana pamięć podręczna w programie ASP.NET.

Włącz pamięć podręczną jądra

Włącza pamięć podręczną jądra, w której przechowywane są odpowiedzi buforowane w trybie jądra. Zwracanie odpowiedzi z pamięci podręcznej jądra bez przechodzenia do trybu użytkownika poprawia wydajność.

Maksymalny rozmiar buforowanej odpowiedzi (w bajtach)

Określa maksymalny rozmiar buforowanej odpowiedzi zarówno dla pamięci podręcznej trybu użytkownika, jak i pamięci podręcznej trybu jądra. Wartość domyślna wynosi 262144 bajty. To pole jest włączone tylko na poziomie serwera, a na wszystkich innych poziomach jest tylko do odczytu.

Limit rozmiaru pamięci podręcznej (MB)

Ustawia limit rozmiaru zarówno pamięci podręcznej trybu użytkownika, jak i pamięci podręcznej trybu jądra. Można wpisać rozmiar (w megabajtach) lub wartość 0. W przypadku wpisania wartości 0 usługi IIS będą korzystać z połowy dostępnej pamięci fizycznej lub pamięci wirtualnej, zależnie od tego, która z tych wartości jest mniejsza. To pole jest włączone tylko na poziomie serwera, a na wszystkich innych poziomach jest tylko do odczytu.

Zobacz też


Spis treści