השתמש בתיבת הדו-שיח עריכת הגדרות של אימות בסיסי כדי להגדיר את תחום ברירת המחדל עבור אימות בסיסי.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיב תיאור

תחום המשמש כברירת מחדל

ציון תחום ברירת המחדל עבור אימות בסיסי.


תוכן העניינים