השתמש בדף התכונות ‎.NET Profile כדי לנהל רשימה של מאפייני פרופיל המשמשים למעקב אחר מידע מותאם אישית הדרוש ליישום.

מיין את הרשימה על-ידי לחיצה על אחת מכותרות העמודה של דף התכונות או בחר ערך מהרשימה הנפתחת קבץ לפי כדי לקבץ פריטים דומים.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

שם

הצגת השם של מאפיין הפרופיל.

סוג נתונים

הצגת סוג הנתונים של המאפיין. סוג נתונים זה יהיה סוג נתונים נפוץ, כגון String, Int32, DateTime, StringCollection וכן הלאה, או סוג נתונים מותאם אישית שמכיל מידע מותאם אישית המועבר לספק הפרופיל.

ערך ברירת המחדל

הצגת הערך שמשמש לאתחול המאפיין.

אפשר אנונימי

הצגה אם המאפיין מנוהל עבור משתמשים אנונימיים. הערך הוא True או False.

סוג ערך

הצגה אם הפריט הוא מקומי או מועבר בירושה. פריטים מקומיים נקראים מקובץ התצורה הנוכחי, ופריטים שעוברים בירושה נקראים מקובץ תצורת אב.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיבתיאור

הוספת מאפיין

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת מאפיין פרופיל של ‎.NET שממנה ניתן להוסיף מאפיין פרופיל של ‎.NET.

הוספת קבוצה

פתיחת תיבת הדו-שיח 'הוספת קבוצה' שממנה ניתן להוסיף קבוצה למאפייני פרופיל ‎.NET של קבוצה.

הוספת מאפיין לקבוצה

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת מאפיין פרופיל של ‎.NET לקבוצה שם שממנה ניתן להוסיף מאפייני פרופיל ‎.NET לקבוצה הנבחרת.

ערוך

פתיחת תיבת הדו-שיח עריכת מאפיין פרופיל של ‎.NET או עריכת מאפיין פרופיל של ‎.NET בקבוצה שם, שממנה ניתן לערוך את המאפיין הנבחר של פרופיל ‎.NET.

שינוי שם

הפעלת השדה שם של מאפיין פרופיל ‎.NET הנבחר כך שתוכל לשנות את שם המאפיין.

הסר

הסרת הפריט הנבחר מהרשימה בדף התכונות.

הפוך ללא זמין

השבתת התכונה 'פרופיל ‎.NET'.

הגדרת ספק ברירת מחדל

פתיחת תיבת הדו-שיח עריכת הגדרות פרופיל שממנה באפשרותך לבחור ספק ברירת מחדל עבור התכונה.

ספקים

פתיחת דף התכונות ספקים שממנו באפשרותך להוסיף ספקים נוספים עבור התכונה 'פרופיל ‎.NET'.

למידע נוסף


תוכן העניינים