השתמש בדף התכונות הפעלות נוכחיות כדי לפקח על ההפעלות הנוכחיות עבור אתר ה- FTP.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיב תיאור

שם משתמש

ציון שם המשתמש עבור הפעלה זו.

שעת התחלה של הפעלה

ציון שעת ההתחלה עבור ההפעלה הנוכחית.

פקודה נוכחית

ציון הפקודה הנוכחית.

פקודה קודמת

ציון הפקודה הקודמת.

שעת התחלה של פקודה

ציון שעת ההתחלה עבור הפקודה.

בתים שנשלחו

ציון הבתים שנשלחו.

בתים שהתקבלו

ציון הבתים שהתקבלו.

מזהה הפעלה

ציון מזהה ההפעלה.

IP של לקוח

ציון כתובת ה- IP של הלקוח.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיב תיאור

נתק הפעלה

מתן אפשרות לנתק את ההפעלה הנבחרת.


תוכן העניינים