השתמש בתיבות הדו-שיח הוספת מפת Script של תווים כלליים ועריכת מפת Script של תווים כלליים כדי להוסיף או לערוך מיפוי של תווים כלליים. הרחבת ISAPI שהגדרת עבור המיפוי מטפלת בכל סיומת שם קובץ, ומקבלת כל בקשה לפני שהדף המבוקש נשלח למטפל הממופה שלו.

לאחר שתלחץ על אישור כדי להוסיף או לשמור את מיפוי המטפל, יש להוסיף את קובץ ההפעלה לרשימה הגבלות ISAPI ו- CGI כדי לאפשר לו לפעול.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

נתיב בקשה

הצגת כוכבית (*).

הערה

אם ברצונך לקבוע תצורה של מפת script עבור סיומת שם קובץ ספציפית עובר שם קובץ עם סיומת, השתמש בפעולה הוספת מפת Script בדף מיפויי מטפל.

קובץ הפעלה

הקלד את הנתיב של הרחבת ISAPI במערכת הקבצים הפיזית.

אתר את קובץ ‎.exe או את קובץ ‎.dll במערכת הקבצים הפיזית.

שם

הקלד שם תיאורי עבור מיפוי המטפל.

למידע נוסף


תוכן העניינים