השתמש בתיבת הדו-שיח הגדרות מתקדמות כדי לשנות את המאפיינים עבור כל אחד מהאובייקטים הבאים ב- IIS.

  • מאגר יישומים

  • אתר אינטרנט

  • אתר FTP

  • יישום אינטרנט

  • ספריה וירטואלית

תיבת הדו-שיח הגדרות מתקדמות שימושית כאשר ברצונך לשנות מאפיין ספציפי או קבוצה של מאפיינים עבור אובייקט, בלי להשתמש באשף עריכה או בתיבת דו-שיח, או כאשר מאפיין לא מוצג באשף או בתיבת דו-שיח.

הערה

אם ברצונך לשנות את ערך ברירת המחדל עבור כל מאגרי היישומים, אתרי האינטרנט, יישומי האינטרנט או הספריות הווירטואליות, באפשרותך להשתמש בתיבת הדו-שיח ערכי ברירת מחדל עבור כל אחד מאובייקטים אלה כדי לבצע פעולה זו.

לקבלת מידע אודות מאפיין ספציפי, בחר את המאפיין בתיבת הדו-שיח הגדרות מתקדמות וצפה במידע שמוצג בחלונית תיאור המאפיין תחת רשת המאפיינים. באפשרותך להגדיל את חלונית תיאור המאפיין על-ידי לחיצה על הקו בין רשת המאפיין לחלונית תיאור המאפיינים, וגרירתה כלפי מעלה. באפשרותך גם לשנות את הגודל של תיבת הדו-שיח ערכי ברירת מחדל בשלמותה, כדי לראות מאפיינים רבים יותר בו-זמנית.


תוכן העניינים