İstek filtreleme modülünün erişimi reddedeceği ve dizin listesinden çıkaracağı URL kesimlerinin listesini tanımlamak için Gizli Kesimler sayfasını kullanın. Bir URL kesimi, URL yolunun kesme (/) işaretleri arasında kalan bölümüdür.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda, bu özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe Adı Açıklama

Kesim

İstek filtreleme hizmetinin erişimi reddedeceği ve dizin listesinde görüntülemeyeceği URL kesimini görüntüler.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe Adı Açıklama

Gizli Kesim Ekle

Gizli kesimler listesine bir gizli kesim eklemenize olanak tanıyan Gizli Kesim Ekle iletişim kutusunu açar.

Ortak öğeler için bkz. İsteğe Filtre Uygulama Sayfası.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler