IIS'de Web sunucusu, site, uygulama, dizin veya dosya düzeylerinde işleyicilerin izin verilen özellik haklarının türünü belirten erişim ilkesini yapılandırmak için Özellik İzinlerini Düzenle iletişim kutusunu kullanın. Erişim ilkesinde etkinleştirebileceğiniz veya devre dışı bırakabileceğiniz özellik hakları okuma, kod ve yürütmedir. Erişim ilkesi, işleyicinin gereken erişim ayarıyla birlikte işleyicinin çalıştırılıp çalıştırılamayacağını belirler. İşleyici için erişim ilkesinde etkinleştirilmemiş bir özellik hakkı türü gerekiyorsa, işleyici devre dışı bırakılır ve bu işleyici tarafından işlenen tüm istekler (işleyici eşlemesi temelinde), isteği işleyecek başka bir işleyici olmadığı sürece başarısız olur.

Özellik İzinlerini Düzenle iletişim kutusunda bir seçenek belirttiğinizde, bu seçimle etkinleştirilmiş işleyiciler için İşleyici Eşlemeleri sayfasının Durum sütununda Etkin değeri görüntülenir. Benzer biçimde, Özellik İzinlerini Düzenle iletişim kutusunda bir seçimi temizlediğinizde, bu seçimle devre dışı bırakılmış işleyiciler için İşleyici Eşlemeleri sayfasının Durum sütununda Devre Dışı değeri görüntülenir. İşleyici Eşlemeleri sayfasını görüntüleyerek ve sonra da Tamam'ı tıklatıp Özellik İzinlerini Düzenle iletişim kutusunu kapatarak etkinleştirilmiş veya devre dışı bırakılmış işleyicilerin önizlemesini görüntüleyebilirsiniz. Tamam yerine İptal'i tıklatırsanız, iletişim kutusunda yaptığınız değişiklikler kaydedilmez.

Not

İşleyiciye gereken erişim ayarını yapılandırmak için, işleyici eşlemesini düzenleyip İstek Kısıtlamaları'nı tıklatarak Erişim sekmesindeki ayarı yapılandırabilirsiniz.

Örneğin, Web sunucusu düzeyinde Okuma ve Kodlar'ı etkinleştirebilir, ancak yalnızca statik içerik sağlayan belirli bir sitede Kodlar'ı devre dışı bırakmaya karar verebilirsiniz. Bu, kullanıcı site düzeyinde bir kod veya yürütülebilir dosya için işleyici eşlemesi eklediğinde sunucunun o site için kodları çalıştırmasını engeller.

UI Öğe Listesi

Öğe AdıAçıklama

Okuma

Sanal dizine okuma erişimi gerektiren işleyicileri etkinleştirmek için Okuma onay kutusunu işaretleyin veya sanal dizine okuma erişimi gerektiren işleyicileri devre dışı bırakmak için Okuma onay kutusunun işaretini kaldırın. Statik içerik sağlamak veya varsayılan belgeleri ve dizine göz atmayı yapılandırmak istiyorsanız erişim ilkesinde okumayı etkinleştirmelisiniz. Varsayılan olarak, okuma izinleri etkindir.

Kodlar

Sanal dizinde kod hakları gerektiren işleyicileri etkinleştirmek için Kodlar onay kutusunu işaretleyin veya sanal dizinde kod hakları gerektiren işleyicileri devre dışı bırakmak için Kodlar onay kutusunun işaretini kaldırın.

Yürütme

Sanal dizinde yürütme hakları gerektiren işleyicileri etkinleştirmek için Yürütme onay kutusunu işaretleyin veya sanal dizinde yürütme hakları gerektiren işleyicileri devre dışı bırakmak için Yürütme onay kutusunun işaretini kaldırın. Yürütme onay kutusunun etkinleşmesi için Kodlar onay kutusunun işaretli olması gerekir. Yalnızca, kodların yanı sıra .exe, .dll ve .com dosyaları gibi yürütülebilir dosyaların da etkinleştirilmesini istediğinizde erişim ilkesinde yürütmeyi etkinleştirmelisiniz.

Önemli

Güvenlik ve performans nedenleriyle, yürütülebilir hakları yalnızca sınadığınız uygulamalarda ve uygulamalarınız bunu gerektirdiğinde etkinleştirmelisiniz.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler