Kullanıcıları Web sitelerinize ve uygulamalarınıza erişmek üzere yetkilendirmek amacıyla kural yapılandırmak için .NET Yetkilendirme Kuralları sayfasını kullanın. Kural Ekleyebilir veya Reddedebilir ve Web içeriğinize erişim sağlayacağınız kullanıcıları, rolleri veya kullanıcı gruplarını belirleyebilirsiniz.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe Adı Açıklama

Mod

.NET yetkilendirme kuralı tarafından etkinleştirilen eylem türünü listeler. Değer, İzin Ver veya Reddet olabilir.

Kullanıcılar

.NET yetkilendirme kuralı tarafından belirtildiği gibi Web içeriği erişimine izin verilen veya reddedilen kullanıcıları listeler.

Roller

.NET yetkilendirme kuralı tarafından belirtildiği gibi Web içeriği erişimine izin verilen veya reddedilen rolleri listeler.

Fiiller

.NET yetkilendirme kuralının uygulandığı fiilleri listeler.

Girdi Türü

.NET yetkilendirme kuralı girdi türünü listeler.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe Adı Açıklama

İzin Verme Kuralı Ekle

Belirli rollerin, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının Web içeriğinize erişmesine izin vermenizi sağlayan bir kural yapılandırmanıza olanak tanıyan Yetki İzni Verme Kuralı Ekle iletişim kutusunu açar.

Reddetme Kuralı Ekle

Belirli rollerin, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının Web içeriğinize erişmesini engellemenizi sağlayan bir kural yapılandırmanıza olanak tanıyan Yetki Reddetme Kuralı Ekle iletişim kutusunu açar.

Düzenle

Seçilen .NET yetkilendirme kuralını değiştirmenize olanak sağlayan Yetki İzni Verme Kuralını Düzenle veya Yetki İzni Reddetme Kuralını Düzenle iletişim kutusunu açar.

Kaldır

Seçili .NET yetkilendirme kuralını kaldırır.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler