FTP sunucunuzla istemciler arasında hem denetim kanalı hem de veri kanalı iletimlerinde veri şifrelemeyi yönetmek için FTP SSL Ayarları özellik sayfasını kullanın.

Not

Bu ayarlar hem intranet hem de Internet ortamlarında çalışır.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe Adı Açıklama

SSL Sertifikası

SSL için kullanmak istediğiniz SSL sertifikasını belirtir.

Not

SSL sertifikası seçme, belirli bir FTP sitesi veya FTP sunucusu için SSL'yi etkinleştirir. SSL'yi devre dışı bırakmak için, açılan listeden Seçili Değil öğesini seçin.

Görüntüle

Seçili sertifika için Sertifika iletişim kutusunu açar.

SSL Bağlantılarına İzin Ver

Bir SSL sertifikası seçildiğinde hem denetim kanalında hem de veri kanalında veri şifrelemeye izin vermek için bu ayarı seçin.

SSL Bağlantıları İste

Bir SSL sertifikası seçildiğinde hem denetim kanalında hem de veri kanalında veri şifrelemeyi gerekli kılmak için bu ayarı seçin.

Not

SSL ek şifreleme verilerinin iletilmesini gerektirdiğinden, ek işlemci zamanı kullanır ve veri iletimlerini yavaşlatır.

Özel

Bir SSL sertifikası seçildiğinde denetim kanalında ve veri kanalında veri şifreleme gereksinimlerini tek tek özelleştirmek için bu ayarı seçin.

Not

Özel seçeneği seçildiğinde Gelişmiş düğmesi etkinleştirilir ve Gelişmiş tıklatıldığında Gelişmiş SSL İlkesi iletişim kutusu görüntülenir.

SSL bağlantıları için 128-bit şifreleme kullan

Daha güçlü şifrelemeyi gerekli kılmak için bu ayarı seçin. 128-bit SSL'yi hem intranet hem de Internet ortamında FTP sunucunuzla istemciler arasındaki iletimlerin güvenliğine yardımcı olmak için kullanabilirsiniz.

Not

128 bit SSL, 40 bit uyarlamasından daha fazla işlemci zamanı gerektirir ve veri iletimlerini daha çok yavaşlatır. Bunun nedeni 128 bit SSL'nin daha güçlü bir şifreleme sağlamak için ek şifreleme verileri iletmesidir. Bu nedenle, 128 bit SSL istemeden önce veri iletimlerinizde daha güçlü bir şifrelemenin gerektiğinden emin olmalısınız.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe Adı Açıklama

Uygula

Özellikler sayfasında yaptığınız değişiklikleri kaydeder.

İptal

Özellikler sayfasında yaptığınız değişiklikleri iptal eder.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler