.NET-käyttöoikeuksien myöntämisen säännöt -sivulla voit määrittää ja sovellusten käyttöoikeuksien myöntämisen säännöt. Voit lisätä Salli- tai Estä-sääntöjä sekä määrittää käyttäjiä, rooleja tai käyttäjäryhmiä, joille myönnät WWW-sisällön käyttöoikeuden.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Tila

Näyttää .NET-käyttöoikeuksien myöntämisen säännön käyttämän toimen tyypin. Arvo voi olla Salli tai Estä.

Käyttäjät

Näyttää käyttäjät, joille sallitaan tai joilta estetään WWW-sisällön käyttö .NET-käyttöoikeuksien myöntämisen säännön mukaan.

Roolit

Näyttää roolit, joille sallitaan tai joilta estetään WWW-sisällön käyttö .NET-käyttöoikeuksien myöntämisen säännön mukaan.

Verbit

Näyttää verbit, joita .NET-käyttöoikeuksien myöntämisen sääntö koskee.

Merkinnän tyyppi

Näyttää .NET-käyttöoikeuksien myöntämisen säännön merkinnän tyypin.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimi Kuvaus

Lisää sallimissääntö

Avaa Lisää käyttöoikeuksien myöntämisen sallimissääntö -valintaikkunan, jossa voit määrittää säännön, joka sallii WWW-sisällön käytön tietyille rooleille, käyttäjille tai käyttäjäryhmille.

Lisää estämissääntö

Avaa Lisää käyttöoikeuksien myöntämisen estämissääntö -valintaikkunan, jossa voit määrittää säännön, joka estää WWW-sisällön käytön tietyiltä rooleilta, käyttäjiltä tai käyttäjäryhmiltä.

Muokkaa

Avaa Muokkaa käyttöoikeuksien myöntämisen sallimissääntöä- tai Muokkaa käyttöoikeuksien myöntämisen estämissääntöä -valintaikkunan, jossa voit muuttaa valittua .NET-käyttöoikeuksien myöntämisen sääntöä.

Poista

Poistaa valitun .NET-käyttöoikeuksien myöntämisen säännön.

Katso myös


Sisällys