WebDAV-asetukset-sivulla voit muokata WebDAV-ominaisuuden asetuksia.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimiKuvaus

Salli tuntemattomat MIME-tyypit

Määrittää, sallitaanko sellaisten sisältötyyppien käyttö, joilla ei ole määritettynä eksplisiittisiä MIME-tyyppejä.

MIME-oletustyyppi

Määrittää MIME-tyypin, jota käytetään oletusarvona sellaisille sisältötyypeille, joilla ei ole määritettynä eksplisiittisiä MIME-tyyppejä.

Salli lukitukset

Määrittää, tuetaanko WebDAV-lukituksia.

Lukituspalvelu

Määrittää palvelun, jota käytetään, kun Internet-asiakasohjelmat vaativat lukituksia.

Vaadi lukitusta kirjoittamista varten

Määrittää, onko lukitus pakollinen, ennen kuin Interner-asiakasohjelmat voivat tallentaa asiakirjoja palvelimeen.

Salli anonyymit ominaisuuskyselyt

Määrittää, voivatko Internet-asiakasohjelmat pyytää ominaisuuksia anonyymisti.

Salli mukautetut ominaisuudet

Määrittää, tuetaanko mukautettuja ominaisuuksia.

Huomautus

Tiedostojärjestelmän ominaisuuksia tuetaan aina (esimerkiksi tiedoston koko tai muokkauspäivämäärä.)

Salli rajoittamatonta syvyyttä käyttävät ominaisuuskyselyt

Määrittää, voivatko Internet-asiakasohjelmat pyytää ominaisuuksia sisällöstä, joka on syvemmällä kuin nykyinen pää- ja alikohdekokoelma.

Huomautus

Rajoittamatonta syvyyttä käyttävät ominaisuuskyselyt voivat kuluttaa suuren osan järjestelmän käsittelyajasta ennen valmistumista.

Ominaisuussäilö

Avaa Nimitilan kokoelmaeditori -valintaikkunan, jossa WebDAV XML -nimitilojen ominaisuuspalvelut voi määrittää.

Salli tiedostotunnisteiden suodatus

Määrittää, käytetäänkö WebDAV-pyynnöissä tiedostonimen tunnisteiden pyyntöjen suodatuksen asetuksia.

Tärkeää

Jos Salli tiedostotunnisteiden suodatus -asetuksen arvoksi on määritetty True, niiden tiedostojen WebDAV-pyynnöt estetään, joiden tiedostonimen tunnisteet pyynnön suodatus on estänyt. Esimerkiksi tiedostoa, jolla on tunniste *.config, ei voi muokata, jos Salli tiedostotunnisteiden suodatus -asetuksen arvoksi on määritetty True ja .config on mainittu estettyjen tiedostonimen tunnisteiden luettelossa.

Salli piilotettujen segmenttien suodatus

Määrittää, käytetäänkö WebDAV-pyynnöissä piilotettujen segmenttien pyyntöjen suodatuksen asetuksia.

Tärkeää

Jos Salli piilotettujen segmenttien suodatus -asetuksen arvoksi on määritetty True, niiden tiedostojen segmenttien WebDAV-pyynnöt estetään, jotka pyynnön suodatus on estänyt. Esimerkiksi WWW-sivuston App_Code- tai Bin-kansion tiedostoja ei voi muokata, jos Salli piilotettujen segmenttien suodatus -asetuksen arvoksi on määritetty True.

Salli verbien suodatus

Määrittää, käytetäänkö WebDAV-pyynnöissä HTTP-verbien pyyntöjen suodatuksen asetuksia.

Tärkeää

Jos Salli verbien suodatus -asetuksen arvoksi on määritetty True, ne WebDAV-pyynnöt ja HTTP-verbit estetään, jotka pyynnön suodatus on estänyt. Et esimerkiksi voi muokata tiedostoa, jos olet määrittänyt Salli verbien suodatus -asetuksen arvoksi True ja määrität pyynnön suodatuksen estämään WebDAV-verbien käyttämisen, kuten PROPFIND- ja PUT-verbien käyttämisen.

Salli piilotiedostojen näkyminen luettelossa

Määrittää, palautetaanko palvelimessa piilotetuksi merkitty sisältö tiedostoluetteloon.

Salli useat ominaisuusosat

Määrittää, voidaanko WebDAV-ominaisuuksia määrittää useissa XML <prop></prop> -osissa.

Huomautus

Osa Internet-asiakasohjelmista käyttää tätä syntaksia.

Palauta pakattu XML

Määrittää, tuleeko WebDAV-moduulin olla lähettämättä rivinvaihtojaksoa jokaisen WebDAV-vastauksen XML-rivin jälkeen.

Palauta IsHidden-ominaisuus

Määrittää, että WebDAV-moduuli palauttaa sisällön IsHidden-ominaisuuden.

Huomautus

Osa Internet-asiakasohjelmista käyttää tätä ominaisuutta.

Palauta IsCollection-ominaisuus

Määrittää, tuleeko WebDAV-moduulin palauttaa sisällön IsCollection-ominaisuus.

Huomautus

Osa Internet-asiakasohjelmista käyttää tätä ominaisuutta.

Palauta MS-Author-Via-otsikko

Määrittää, tuleeko WebDAV-moduulin palauttaa HTTP-otsikko MS-Author-Via.

Huomautus

Osa Microsoft WebDAV-asiakasohjelmista käyttää tätä otsikkoa.

Vaadi SSL-käyttöoikeutta

Määrittää, että kaikkien WebDAV-pyyntöjen on käytettävä SSL:ää.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimiKuvaus

WebDAV-sisällöntuottamissäännöt

Avaa WebDAV-sisällöntuottamissäännöt-ominaisuussivun, jolla voit muokata WebDAV-sisällöntuottamissääntöjä.


Sisällys