IIS 7.5 on WWW-palvelin (IIS)-rooli Windows Server® 2008 R2 -käyttöjärjestelmässä ja WWW-palvelin Windows® 7 -käyttöjärjestelmässä. IIS-hallintatyökaluilla, kuten IIS-hallinta, voi määrittää WWW-palvelinten, sivustojen ja sovellusten asetuksia.

Tässä osassa käsiteltävät aiheet


Sisällys