Muokkaa .NET-roolien asetuksia -valintaikkunassa voit määrittää jäsenyysroolien oletuspalvelut.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Elementin nimiKuvaus

Oletuspalvelu

Määrittää .NET-roolien oletuspalvelut. IIS 7 sisältää seuraavat palvelut:

  • AspNetSqlRoleProvider - Tallentaa roolitiedot SQL Server -tietokantaan.

  • AspNetWindowsTokenRoleProvider - Käyttää Windows-toimialuetileihin perustuvia roolitietoja. Windows-palvelu on hyödyllinen vain, jos sovellukset suoritetaan verkossa, jossa kaikilla käyttäjillä on toimialuetilit.

Katso myös


Sisällys