Lisää välimuistisääntö- ja Muokkaa välimuistisääntöä -valintaikkunoissa voit määrittää, miten IIS tallentaa tietyn tiedostotunnisteen sisällön välimuistiin. Voit määrittää sekä käyttäjätilan että ydintilan välimuistiasetukset.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Elementin nimiKuvaus

Tiedostotunniste

Määrittää tiedostotunnisteen (kuten .aspx), jota välimuistisääntö koskee. Jos haluat, että sääntö koskee kaikkia tiedostotunnisteita, kirjoita ruutuun tähti (*).

Käyttäjätilan välimuistin käyttö

Määrittää säännön, jonka mukaan sisältö tallennetaan käyttäjätilassa olevaan tulostevälimuistiin. Tiedostovälimuistin seuranta -kohdassa voit määrittää, miten ja milloin tulostevälimuisti päivitetään, kun tiedostoja tallennetaan välimuistiin tämän säännön perusteella.

Käytetään tiedostojen muutosilmoituksia (kohdassa Käyttäjätilan välimuistin käyttö)

Määrittää (tämän säännön perusteella välimuistiin tallennettavat) tiedostot, jotka poistetaan tulostevälimuistista, kun IIS vastaanottaa tiedoston tai kokoonpanon muutosilmoituksen.

Aikavälein (tt:mm:ss) (kohdassa Käyttäjätilan välimuistin käyttö)

Määrittää (tämän säännön perusteella välimuistiin tallennettavat) tiedostot, jotka poistetaan tulostevälimuistista tietyn aikavälin jälkeen, ellei tiedoston tai kokoonpanon muutosilmoitus tyhjennä välimuistia ennen aikavälin päättymistä.

Ruudussa oleva arvo vastaa tulostevälimuistiin tallennetun sisällön säilyttämisaikaa. Aika on muodossa tt:mm:ss (jossa tt vastaa tunteja, mm minuutteja ja ss sekunteja). Oletusarvo on 30 sekuntia. Jos määrität liian lyhyen ajan, palvelimen suorituskyky voi heiketä, kun kohteet päivitetään liian usein.

Huomautus

Kun valitset sekä käyttäjätilan että ydintilan välimuistiin tallentamisen ja määrität molemmat tilat käyttämään Aikavälein (tt:mm:ss) -asetusta, kummallekin tilalle on määritettävä sama kesto. Jos määrität eri arvot, käytetään ydintilan välimuistiarvoa.

Estä kaikki välimuistin käyttö

Määrittää, ettei (tiedostotunnistetta vastaavia) tiedostoja tallenneta tulostevälimuistiin.

Tämä asetus vastaa kokoonpanon DisableCache-asetusta ja eroaa DontCache-asetuksesta, joka on käytettävissä kokoonpanossa, kun et valitse IIS-hallinta -ohjelman Käyttäjätilan välimuistin käyttö -asetusta. DontCache-asetus tarkoittaa, että tulostevälimuistimoduuli ei määritä käyttäjätilan välimuistin käyttökäytäntöä. Jos toinen moduuli määrittää välimuistin käyttökäytännön, tulostevälimuistimoduuli tallentaa vastauksen välimuistiin. DisableCache-asetus tarkoittaa, että tulostevälimuisti ei tallenna vastausta välimuistiin silloinkaan, kun kun toinen moduuli yrittää ottaa käyttäjätilan välimuistin käytön käyttöön määrittämällä käyttäjätilan välimuistikäytännön.

Lisäasetukset

Avaa Lisätulostevälimuistisäännön asetukset -valintaikkunan, jossa voit määrittää välimuistisäännöt. Nämä säännöt määrittävät, miten vastauksen eri versiot tallennetaan välimuistiin kyselymerkkijonojen ja otsikoiden mukaan. Nämä asetukset ovat käytettävissä vain käyttäjätilan välimuistiin tallennettaessa.

Ydintilan välimuistin käyttö

Määrittää säännön, jonka mukaan sisältö tallennetaan ydintilassa olevaan ytimen välimuistiin. Tiedostovälimuistin seuranta -kohdassa voit määrittää, miten ja milloin ytimen välimuisti päivitetään, kun tiedostoja tallennetaan välimuistiin tämän säännön perusteella.

Käytetään tiedostojen muutosilmoituksia (kohdassa Ydintilan välimuistin käyttö)

Määrittää (tämän säännön perusteella välimuistiin tallennettavat) tiedostot, jotka poistetaan ytimen välimuistista, kun IIS vastaanottaa tiedoston tai kokoonpanon muutosilmoituksen.

Aikavälein (tt:mm:ss) -ilmoitukset (kohdassa Ydintilan välimuistin käyttö)

Määrittää (tämän säännön perusteella välimuistiin tallennettavat) tiedostot, jotka poistetaan ytimen välimuistista määritetyn aikavälin jälkeen.

Ruudussa oleva arvo vastaa ytimen välimuistiin tallennetun sisällön säilyttämisaikaa. Aika on muodossa tt:mm:ss (jossa tt vastaa tunteja, mm minuutteja ja ss sekunteja). Oletusarvo on 30 sekuntia. Jos määrität liian lyhyen ajan, palvelimen suorituskyky voi heiketä, kun kohteet päivitetään liian usein.

Huomautus

Kun valitset sekä käyttäjätilan että ydintilan välimuistiin tallentamisen ja määrität molemmat tilat käyttämään Aikavälein (tt:mm:ss) -asetusta, kummallekin tilalle on määritettävä sama kesto. Jos määrität eri arvot, käytetään ydintilan välimuistiarvoa.

Estä kaikki välimuistin käyttö-ilmoitukset (kohdassa Ydintilan välimuistin käyttö)

Määrittää, ettei (tiedostotunnistetta vastaavia) tiedostoja tallenneta ytimen välimuistiin.

Tämä asetus vastaa kokoonpanon DisableCache-asetusta ja eroaa DontCache-asetuksesta, joka on käytettävissä kokoonpanossa, kun et valitse IIS-hallinta -ohjelman Ydintilan välimuistin käyttö -asetusta. DontCache-asetus tarkoittaa, että ytimen välimuistimoduuli ei määritä käyttäjätilan välimuistin käyttökäytäntöä. Jos toinen moduuli määrittää välimuistin käyttökäytännön, tulostevälimuistimoduuli tallentaa vastauksen välimuistiin. DisableCache-asetus tarkoittaa, että ytimen välimuisti ei tallenna vastausta välimuistiin silloinkaan, kun kun toinen moduuli yrittää ottaa ydintilan välimuistin käytön käyttöön määrittämällä ydintilan välimuistikäytännön.

Katso myös


Sisällys