HTTP-vastausten otsikot -ominaisuussivun avulla voit hallita pyydetystä sivusta tietoja sisältävien nimi- ja arvoparien luetteloa sekä määrittää yleisiä HTTP-otsikoita.

Voit lajitella luettelon napsauttamalla jotakin ominaisuussivun sarakeotsikkoa tai ryhmitellä samankaltaiset arvot valitsemalla arvon Ryhmittelyperuste-luettelosta.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimiKuvaus

Nimi

Näyttää HTTP-vastauksen otsikon nimi-arvoparin nimiosan.

Arvo

Näyttää HTTP-vastauksen otsikon nimi-arvoparin arvo-osan.

Syötteen tyyppi

Näyttää, onko kohde paikallinen vai peritty. Paikalliset kohteet luetaan nykyisestä määritystiedostosta ja perityt kohteet ylemmän tason määritystiedostosta.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimiKuvaus

Lisää

Avaa Lisää mukautetun HTTP-vastauksen otsikko -valintaikkunan, jossa voit lisätä otsikon.

Määritä yleiset otsikot

Avaa Määritä yleisten HTTP-vastausten otsikot -valintaikkunan, jossa voit määrittää loppumattomien HTTP-prosessien ja WWW-sisällön vanhenemisen otsikot.

Muokkaa

Avaa Muokkaa mukautetun HTTP-vastauksen otsikkoa -valintaikkunan, jossa voit muokata otsikkoa. Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun kohde on valittuna ominaisuussivun luettelossa.

Poista

Poistaa kohteen, joka on valittuna ominaisuussivun luettelosta.

Katso myös


Sisällys