Oletustiedosto-ominaisuussivulla voit määrittää oletustiedostojen luettelon. Jos käyttäjä avaa sivuston tai sovelluksen määrittämättä tiedoston nimeä (esimerkiksi käyttämällä osoitetta http://www.contoso.com/ osoitteen http://www.contoso.com/Default.htm sijaan), voit määrittää IIS:n avaamaan oletustiedoston, kuten tiedoston Default.htm. IIS palauttaa luettelossa ensimmäisenä olevan oletustiedoston, jonka nimi vastaa kansion sisältämää tiedostonimeä.

Huomautus

Voit parantaa suorituskykyä varmistamalla, että luettelossa ensimmäisenä oleva oletustiedosto sijaitsee levyllä ja että se on luettelon ensimmäinen tiedostonimi.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimiKuvaus

Nimi

Näyttää tiedostonimen, joka on lisätty oletustiedostona.

Syötteen tyyppi

Näyttää, onko kohde paikallinen vai peritty. Paikalliset kohteet luetaan nykyisestä määritystiedostosta ja perityt kohteet ylemmän tason määritystiedostosta.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimiKuvaus

Lisää

Avaa Lisää oletusasiakirja -valintaikkunan, jossa voit lisätä tiedostonimen oletustiedostojen luetteloon.

Poista

Poistaa kohteen, joka on valittuna ominaisuussivun luettelosta.

Siirrä ylös

Siirtää valittua kohdetta ylöspäin luettelossa.

Huomautus

Kun luettelon kohteiden järjestystä muutetaan alemmalla tasolla, se ei enää peri asetuksia (eikä ylemmän tason luetteloon lisättyjä tai siitä poistettuja kohteita) ylemmältä tasolta, kun luettelon järjestystä muutetaan. Jos haluat asetusten periytyvän ylemmältä tasolta, sinun on palautettava kaikki muutokset alemmalla tasolla Toiminnot-ruudun Palauta perityksi -toiminnolla.

Siirrä alas

Siirtää valittua kohdetta alaspäin luettelossa.

Huomautus

Kun luettelon kohteiden järjestystä muutetaan alemmalla tasolla, se ei enää peri asetuksia (eikä ylemmän tason luetteloon lisättyjä tai siitä poistettuja kohteita) ylemmältä tasolta, kun luettelon järjestystä muutetaan. Jos haluat asetusten periytyvän ylemmältä tasolta, sinun on palautettava kaikki muutokset alemmalla tasolla Toiminnot-ruudun Palauta perityksi -toiminnolla.

Poista käytöstä

Poistaa Oletustiedostot-ominaisuuden käytöstä. Kun oletustiedosto-ominaisuus on poissa käytöstä ja käyttäjä käyttää sivustoa tai sovellusta määrittämättä tiedoston nimeä, asiakkaiden selaimet näyttävät 403 – Käyttö estetty -virhesanoman, koska WWW-palvelin ei tunnista käsiteltävää tiedostoa eikä asiakkaassa näy kansion sisältö.

Huomautus

Jos Oletustiedosto-ominaisuus on poissa käytöstä mutta Kansioiden selaaminen -ominaisuus on käytössä, asiakkaiden selaimet näyttävät 403 – Käyttö estetty -virhesanoman asemesta kansioluettelon.

Ota käyttöön

Ottaa Oletustiedostot-ominaisuuden käyttöön.

Palauta perityksi

Palauttaa ominaisuuden perimään asetukset ylemmän tason määritystiedostosta. Tämä komento poistaa paikallisesta määritystiedostosta tämän ominaisuuden asetukset mukaan lukien luettelon kohteet. Tämä toiminto ei ole käytettävissä palvelintasolla.

Katso myös


Sisällys