ISAPI-suodattimet-ominaisuussivulla voit hallita luetteloa .dll-tiedostoista, jotka muuttavat tai parantavat IIS:n valmiita toimintoja. ISAPI-suodatin voi esimerkiksi ohjata, mitkä tiedostot yhdistetään URL-osoitteeseen, muokata palvelimen lähettämää vastausta tai tehdä muita palvelimen toimintaa muuttavia toimia.

Huomautus

ISAPI-suodattimet ja laajennukset korvataan uudella IIS-moduulit-rajapinnalla. Lisätietoja IIS-moduulit-rajapinnasta on artikkelissa Native-Code HTTP Modules.

Voit lajitella luettelon napsauttamalla jotakin ominaisuussivun sarakeotsikkoa tai ryhmitellä samankaltaiset arvot valitsemalla arvon Ryhmittelyperuste-luettelosta.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimiKuvaus

Nimi

Näyttää ISAPI-suodattimen nimen.

Suoritustiedosto

Näyttää ISAPI-suodattimen .dll-tiedoston polun, esimerkiksi %SystemDrive%\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_filter.dll.

Syötteen tyyppi

Näyttää, onko kohde paikallinen vai peritty. Paikalliset kohteet luetaan nykyisestä määritystiedostosta ja perityt kohteet ylemmän tason määritystiedostosta.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimiKuvaus

Lisää

Avaa Lisää ISAPI-suodatin -valintaikkunan, jossa voi lisätä ISAPI-suodattimen.

Muokkaa

Avaa Muokkaa ISAPI-suodatinta -valintaikkunan, jossa voi muokata valittua ISAPI-suodatinta.

Nimeä uudelleen

Avaa valitun ISAPI-suodattimen Nimi-kentän uudelleennimeämistä varten.

Poista

Poistaa kohteen, joka on valittuna ominaisuussivun luettelosta.

Huomautus

Jos olet poistamassa ISAPI-suodatinta palvelintasolla, sinun on käynnistettävä WWW-palvelu (W3SVC) uudelleen, ennen kuin muutokset tulevat voimaan.

Palauta perityksi

Palauttaa ominaisuuden perimään asetukset ylemmän tason määritystiedostosta. Tämä komento poistaa paikallisesta määritystiedostosta tämän ominaisuuden asetukset mukaan lukien luettelon kohteet. Tämä toiminto ei ole käytettävissä palvelintasolla.

Näytä järjestetty luettelo

Näyttää luettelon kohteet määritystiedoston mukaisessa järjestyksessä. Kun valitset muodoksi järjestetyn luettelon, voit vain siirtää kohteita ylös- tai alaspäin luettelossa. Muut Toiminnot-ruudun toiminnot eivät tule näkyviin, ennen kuin valitset muodoksi järjestämättömän luettelon.

Siirrä ylös

Siirtää valittua kohdetta ylöspäin luettelossa. Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun kohteita tarkastellaan järjestetyssä luettelossa.

Huomautus

Kun luettelon kohteiden järjestystä muutetaan alemmalla tasolla, se ei enää peri asetuksia (eikä ylemmän tason luetteloon lisättyjä tai siitä poistettuja kohteita) ylemmältä tasolta, kun luettelon järjestystä muutetaan. Jos haluat asetusten periytyvän ylemmältä tasolta, sinun on palautettava kaikki muutokset alemmalla tasolla Toiminnot-ruudun Palauta perityksi -toiminnolla.

Siirrä alas

Siirtää valittua kohdetta alaspäin luettelossa. Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun kohteita tarkastellaan järjestetyssä luettelossa.

Huomautus

Kun luettelon kohteiden järjestystä muutetaan alemmalla tasolla, se ei enää peri asetuksia (eikä ylemmän tason luetteloon lisättyjä tai siitä poistettuja kohteita) ylemmältä tasolta, kun luettelon järjestystä muutetaan. Jos haluat asetusten periytyvän ylemmältä tasolta, sinun on palautettava kaikki muutokset alemmalla tasolla Toiminnot-ruudun Palauta perityksi -toiminnolla.

Näytä järjestämätön luettelo

Näyttää luettelon järjestämättömässä muodossa. Kun valitset muodoksi järjestämättömän luettelon, voit lajitella ja ryhmitellä luettelon kohteita sekä käyttää Toiminnot-ruudun toimintoja.

Katso myös


Sisällys