Brug funktionssiden ISAPI-filtre til at administrere en liste over .dll-filer, som kan ændre og forbedre funktionaliteten i IIS. Et ISAPI-filter kan f.eks. styre, hvilke filer, der er knyttet til en URL-adresse, ændre svaret, der sendes af serveren, eller udføre andre handlinger, der ændrer serverens adfærd.

Bemærk!

ISAPI-filtre og -udvidelser erstattes af det nye IIS-modul-API. Yderligere oplysninger om ISS-modul-API'et finder du i HTTP-moduler med oprindelig kode (siden kan være på engelsk).

Sorter listen ved at klikke på en af funktionssidens kolonneoverskrifter, eller vælg en værdi på rullelisten Grupper efter for at gruppere emner, der minder om hinanden.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

ElementnavnBeskrivelse

Navn

Indstiller navnet på ISAPI-filteret.

Eksekverbar fil

Viser stien til ISAPI-filterets .dll-fil, f.eks. %SystemDrive%\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_filter.dll.

Posttype

Viser, om posten er lokal eller nedarvet. Lokale poster læses fra den aktuelle konfigurationsfil, og nedarvede poster læses fra en overordnet konfigurationsfil.

Elementer i handlingsruden

ElementnavnBeskrivelse

Tilføj

Åbner dialogboksen Tilføj ISAPI-filter, hvor du kan tilføje et ISAPI-filter.

Rediger

Åbner dialogboksen Rediger ISAPI-filter, hvor du kan redigere det valgte ISAPI-filter.

Omdøb

Aktiverer feltet Navn for det valgte ISAPI-filter, så du kan omdøbe det.

Fjern

Fjerner det punkt, der er valgt på listen på funktionssiden.

Bemærk!

Hvis du fjerner et ISAPI-filter på serverniveauet, skal du genstarte WWW-tjenesten (W3SVC), for at ændringerne træder i kraft.

Tilbage til nedarvet

Stiller funktionen tilbage til nedarvede indstillinger fra den overordnede konfiguration. Derved slettes lokale konfigurationsindstillinger, herunder emner fra listen, for denne funktion. Denne handling er ikke tilgængelig på serverniveauet.

Vis sorteret liste

Viser listen i konfigurationsrækkefølge. Hvis du vælger det sorterede listeformat, kan du kun flytte emner op og ned på listen. Andre handlinger i ruden Handlinger fremkommer ikke, før du vælger det usorterede listeformat.

Flyt op

Flytter et valgt emne opad på listen. Denne handling er kun tilgængelig, når emner vises i det sorterede listeformat.

Bemærk!

Hvis emner på listen flyttes på et underordnet niveau, vil det underordnede emne ikke længere nedarve indstillinger fra det overordnede niveau (herunder heller ikke emner, der føjes til eller fjernes fra listen på det overordnede niveau), når listens rækkefølge er blevet ændret. Hvis der skal nedarves indstillinger fra et overordnet niveau, skal du nulstille samtlige ændringer på det underordnede niveau ved hjælp af handlingen Tilbage til nedarvet i ruden Handlinger.

Flyt ned

Flytter et valgt emne nedad på listen. Denne handling er kun tilgængelig, når emner vises i det sorterede listeformat.

Bemærk!

Hvis emner på listen flyttes på et underordnet niveau, vil det underordnede emne ikke længere nedarve indstillinger fra det overordnede niveau (herunder heller ikke emner, der føjes til eller fjernes fra listen på det overordnede niveau), når listens rækkefølge er blevet ændret. Hvis der skal nedarves indstillinger fra et overordnet niveau, skal du nulstille samtlige ændringer på det underordnede niveau ved hjælp af handlingen Tilbage til nedarvet i ruden Handlinger.

Vis usorteret liste

Viser listen i et usorteret format. Hvis du vælger det usorterede listeformat, kan du sortere og gruppere emner på listen og udføre handlinger i ruden Handlinger.

Se også


Indholdsfortegnelse