Brug dialogboksen Standarder for FTP-sted til at angive stedstandarder for FTP-steder.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Elementnavn Beskrivelse

Tillad UTF8

Angiver, om UTF8-aktivitet skal tillades (dette omfatter UTF8-filnavne).

Standard er True.

Start automatisk

Angiver, om stedet skal startes ved oprettelsen, eller når du starter IIS. Når et sted startes, angives denne egenskab til sand. Når et sted stoppes, angives den til falsk.

Standard er True.

Timeout for kontrolkanal

Angiver den timeout (i sekunder), hvorefter en FTP-session automatisk afbrydes pga. inaktivitet.

Standard er 120.

Timeout for datakanal

Angiver den timeout (i sekunder), hvorefter datakanalen automatisk afbrydes pga. inaktivitet.

Hvis du bruger standardtimeouts til både kontrol- og datakanalen, afbrydes datakanalen først, og derefter afbrydes sessionen, hvis der stadig ikke er aktivitet efter 120 sekunder.

Standard er 30.

Deaktiver socketgruppering

Angiver, om der bruges socketgruppering til steder, der kendes via IP-adresse i stedet for via portnummer eller værtsnavn.

Standard er False.

Maks. antal forbindelser

Angiver det maksimale antal samtidige forbindelser til en server.

Standard er 4294967295.

Nulstil ved maks. antal forbindelser

Angiver, om FTP-sessionen skal afbrydes, når svaret med det maksimale antal forbindelser sendes.

Standard er False.

Backlog for Server Listen

Angiver antallet af udestående sockets, der kan sættes i kø.

Standard er 60.

Ikke-godkendt timeout

Angiver timeout (i sekunder) mellem det tidspunkt, hvor en ny forbindelse oprettes, og det tidspunkt, hvor godkendelse forsøges.

Standard er 30.


Indholdsfortegnelse