Brug dialogboksene Tilføj webstedsbinding og Rediger webstedsbinding for at føje bindinger til et sted eller for at redigere en eksisterende stedbinding. Dit websted kan f.eks. have brug for en HTTPS-binding på port 443 for at kunne bruge SSL (Secure Sockets Layer) ud over en HTTP-binding på port 80. Du kan åbne dialogboksen Tilføj webstedsbinding ved at klikke på Ny i dialogboksen Stedbindinger.

Bemærk!

Hvis du føjer to ens bindinger til en webserver, kan kun et af stederne med den pågældende binding køre ad gangen. Hvis din dobbeltbinding er en HTTPS-binding, vil alle ændringer, der foretages i certifikatet på den ene binding, desuden også påvirke certifikatet på den anden binding.

Liste over brugergrænsefladeelementer

ElementnavnBeskrivelse

Type

Vælg en værdi på listen for at angive protokollen til stedbindingen.

IP-adresse

Vælg en IP-adresse på listen IP-adresse, eller skriv en IP-adresse, som brugerne kan anvende til at få adgang til dette sted.

Bemærk!

Procenttegnet (%) er ikke et gyldigt tegn i IP-adresser. Hvis du skriver en IPv6-adresse med dette tegn, vil WAS-tjenesten (Windows Process Activation Service) ikke kunen starte stedet, fordi bindingen vil være ugyldig. Den link-lokale IPv6-adresse ender f.eks. med "%8". Hvis du kopierer denne adresse fra en ipconfig-forespørgsel i et kommandovindue og sætter den ind i boksen IP-adresse i IIS Manager, skal du sørge for at fjerne "%8"-delen af IP-adressen.

Hvis du vælger Alle ikke-tildelte, svarer dette sted på anmodninger om alle IP-adresser på porten og det valgfri værtsnavn, som du angiver for dette sted, medmindre et andet sted på serveren har en binding på den samme port, men med en bestemt IP-adresse.

Bindingen Standardwebsted angiver f.eks. Alle ikke-tildelte for IP-adresse, 80 for Port og intet værtsnavn. Hvis serveren har et andet sted med navnet Contoso med en binding, der angiver 172.30.189.179 for IP-adresse på port 80 og intet værtsnavn, modtager Contoso alle HTTP-anmodninger til port 80 på IP-adressen 172.30.189.179, og Standardwebsted vil fortsat modtage HTTP-anmodninger til port 80 på alle IP-adresser undtagen 172.30.189.179.

Port

Skriv den port, som HTTP.sys skal lytte på efter anmodninger til dette sted. Hvis du vælger HTTP fra rullelisten Type, er standardporten 80. Hvis du vælger HTTPS på rullelisten, er standardporten 443. Hvis du angiver en anden port end standardportene, skal klienter angive portnummeret i anmodninger til serveren for at kunne oprette forbindelse til stedet.

Værtsnavn

Skriv et værtsnavn, hvis du vil tildele en computer, der bruger en enkelt IP-adresse, et eller flere værtsnavne, også kaldet domænenavne. Hvis du angiver et værtsnavn, skal klienter bruge værtsnavnet i stedet for IP-adressen til at få adgang til webstedet.

Hvis stedet er tilgængeligt på internettet, skal du skrive domænenavnet på stedet, som brugerne vil skrive det i en browser, f.eks. www.contoso.com. Hvis stedet har mere end ét domænenavn, f.eks. www.contoso.com og contoso.com, skal du oprette en separat binding til hvert hværtsnavn.

Hvis stedet er tilgængeligt på et intranet, behøver du ikke angive et værtsnavn, hvis brugere skal skrive servernavnet i en webbrowser, f.eks. http://server_navn. Men hvis DNS-serveren i dit miljø er konfigureret til at gemme andre navne til denne webserver, kan du oprette en separat binding til hvert værtsnavn, så brugere kan benytte de andre navne gemt af DNS-serveren.

Bemærk!

Det værtsnavn, som du konfigurerer til dit websted, kan se lidt anderledes ud i logfilerne, fordi HTTP.sys registrerer værtsnavne med punycode-encoded format.

SSL-certifikat

Vælg det certifikat, stedet skal bruge til SSL. Listen SSL-certifikat vises kun, når du vælger HTTPS på listen Type.

Bemærk!

Hvis du vil tilføje eller konfigurere servercertifikater, skal du bruge funktionen Servercertifikater i IIS Manager.

Vis

Åbner dialogboksen Certifikat, hvor du kan få vist oplysninger om certifikatet, der er valgt på listen SSL-certifikat. Knappen Vis er kun tilgængelig, når du vælger HTTPS på listen Type og markerer et certifikat på listen SSL-certifikat.

Se også


Indholdsfortegnelse