Ha webhelyhez kötést kíván adni vagy hely meglévő kötését módosítani szeretné, használja a Hely kötésének hozzáadása, illetve a Hely kötésének szerkesztése párbeszédpanelt. Előfordulhat például, hogy a webhelyen az SSL (Secure Sockets Layer) használatához HTTPS-kötésre van szükség a 443-as porton a 80-as porton található HTTP-kötés mellett. A Hely kötésének hozzáadása párbeszédpanel megjelenítéséhez kattintson a Hozzáadás gombra a Hely kötései párbeszédpanelen.

Megjegyzés

Ha egy kötés második példányát is a webkiszolgálóhoz adja, az adott kötéssel rendelkező webhelyek közül egyszerre csak egy futhat. Ha pedig az ismétlődő kötés HTTPS-kötés, a kötések egyikén végrehajtott tanúsítványmódosítások a másik kötés tanúsítványára is kihatnak.

Szoftverelemek listája

Elem neveLeírás

Típus

A hely kötésének protokollját a lista valamelyik értékének kiválasztásával adhatja meg.

IP-cím

Válasszon IP-címet az IP-cím listáról, vagy írja be azt az IP-címet, amelyet a felhasználók a webhely elérésére használhatnak.

Megjegyzés

A százalékjel (%) érvénytelen karakter IP-címek esetében. Ha IPv6 formátumú, ezt a karaktert tartalmazó IP-címet ad meg, a Windows folyamataktivációs szolgáltatás (WAS) nem lesz képes elindítani a webhelyet, mert a kötés érvénytelen. Például a kapcsolati szintű IPv6-cím végződése „%8”. Ha egy parancssori ablak ipconfig lekérdezéséből a vágólapra másolja ezt a címet, majd beilleszti az IP-cím mezőbe az IIS-kezelő alkalmazásban, mindenképpen törölje az IP-címből a „%8” részt.

Ha Az összes ki nem osztott beállítást választja, a webhely válaszolni fog a porton található összes IP-címre, illetve az Ön által a webhelyhez megadható állomásnevekre irányuló kérelmekre, hacsak a kiszolgálón található másik webhely nem rendelkezik ugyanarra a portra vonatkozó kötéssel, mellette pedig meghatározott IP-címmel.

Például a webhely alapértelmezett kötésénél az IP-cím beállítása Az összes ki nem osztott érték, a Port beállítás értéke 80, és nincs állomásnév. Ha a kiszolgálón egy másik webhely is található, amelynek neve Értékesítés, és a webhely kötése a 172.30.189.179 IP-címet adja meg a 80-as porton, továbbá nincs állomásnév, akkor az Értékesítés webhely kapja meg a 172.30.189.179 IP-cím 80-as portjára érkező összes HTTP-kérelmet, az alapértelmezett webhely pedig azokat a HTTP-kérelmeket fogadja a 80-as porton, amelyeknél az IP-cím nem 172.30.189.179.

Port

Írja be azt a portot, amelyen a HTTP.sys szolgáltatás a webhelyre irányuló kérelmeket figyeli. Ha a Típus legördülő listán a HTTP elemet választja, a 80-as port lesz az alapértelmezett port, ha pedig a lista HTTPS elemét választja, akkor a 443-as. Az alapértelmezett portoktól különböző port megadása esetén az ügyfeleknek meg kell adniuk a portszámot a kiszolgálóra irányuló kérelmekben, máskülönben nem csatlakozhatnak a webhelyhez.

Állomásnév

Írjon be állomásnevet, ha egyetlen IP-címet használó számítógéphez egy vagy több állomásnevet - más néven tartománynevet - kíván rendelni. Ha megad állomásnevet, az ügyfeleknek a webhely eléréséhez az állomásnevet kell használniuk az IP-cím helyett.

Ha ez a hely elérhető az interneten keresztül, akkor adja meg a hely tartománynevét, ahogy a felhasználók beírják majd azt a böngészőbe, például www.contoso.com. Ha a helynek több tartományneve is van - például a www.contoso.com és a contoso.com -, akkor minden egyes állomásnévhez külön kötést kell létrehoznia.

Ha a hely belső hálózaton érhető el, nem kell megadnia állomásnevet, ha a felhasználók a kiszolgáló nevét fogják beírni a böngészőbe, például http://kiszolgáló_neve. Ha azonban az adott környezetben található DNS-kiszolgáló úgy van beállítva, hogy más neveket is tárol a webkiszolgálóhoz, külön kötést hozhat létre minden állomásnévhez, hogy a felhasználók a DNS-kiszolgáló által tárolt többi nevet is használhassák.

Megjegyzés

Előfordulhat, hogy a webhelyéhez megadott állomásnév másképpen szerepel a naplófájlokban, mivel a HTTP.sys a punycode kódolású formátumot használva készíti a naplóbejegyzéseket.

SSL-tanúsítvány

Válassza ki a webhely által az SSL-hez használandó tanúsítványt. Az SSL-tanúsítvány lista csak akkor jelenik meg, ha a Típus listán a HTTPS elemet választja.

Megjegyzés

Kiszolgálói tanúsítványok hozzáadásához, illetve konfigurálásához használja az IIS-kezelő alkalmazás Kiszolgálói tanúsítványok funkcióját.

Megjelenítés

Megnyitja a Tanúsítvány párbeszédpanelt, amelyen megtekinthetők az SSL-tanúsítvány listán kijelölt tanúsítvány adatai. A Megjelenítés gomb csak akkor jelenik meg, ha a Típus listán a HTTPS elemet választotta, és az SSL-tanúsítvány listán kijelölt egy tanúsítványt.

Lásd még


Tartalom