A Konfigurációszerkesztő lehetővé teszi a konfigurációs fájlok elérését és kezelését azáltal, hogy a fájlok egyes szakaszait megjeleníti az IIS-kezelőben. Az elérhető szakaszokat az határozza meg, hogy éppen hol tartózkodik a kiszolgálón, helyen vagy alkalmazáson belül. Az egyes szakaszokban szerkesztheti az elemeket, attribútumokat és gyűjteményeket. Ez a szolgáltatás csak rendszergazdák számára érhető el.

A Konfigurációszerkesztő lapon kezelheti a konfigurációs fájlok szakaszait. A Konfigurációszerkesztő használatával emellett keresést is végezhet a konfigurációs fájlokban, és parancsfájlokat is létrehozhat.

Szoftverelemek listája

A következő táblázatok tartalmazzák a szolgáltatáslapon és a Műveletek ablaktáblában elérhető szoftverelemek leírását.

A szolgáltatáslap elemei

Elem neve Leírás

Szakasz

A Szakasz legördülő listáról választhatja ki a konfigurálni kívánt szakaszt. Ha be szeretné írni a szakasz elérési útját, akkor az adatszakasz eléréséhez szükséges teljes elérési utat kell használnia, például a system.data karakterláncot a data helyett.

Alapvető tartalomszakasz

A középső ablaktáblában látható a konfigurálni kívánt szakaszra vonatkozó információ. A szakasz elérési útja a tulajdonságok és értékük fölött jelenik meg. E tulajdonságértékek szerkesztéséhez kattintson a megfelelő értékre.

Típusra és érvényesítésre vonatkozó információ

A Konfigurációszerkesztő lap alján látható szövegmezőben jelenik meg az éppen kijelölt tulajdonság adattípusa és a tulajdonságra vonatkozó érvényesítési információ, például az értéktartomány.

A Műveletek ablaktábla elemei

Elem neve Leírás

Alkalmaz

Menti az elemen, attribútumon vagy gyűjteményen végrehajtott módosításokat.

Mégse

Elveti az elemen, attribútumon vagy gyűjteményen éppen végrehajtott módosításokat. Miután az Alkalmaz gombra kattintott, nem használhatja a Mégse gombot a módosítások visszavonására.

Parancsfájl létrehozása

Létrehoz egy parancsfájlt az éppen elvégzett műveletekből. Megnyitja a Parancsfájl-kezelési párbeszédpanel ablakot, amelyben három programozási nyelven látható a művelet(ek)hez tartozó parancsfájl: C#, JavaScript és AppCmd nyelven. A parancsfájl-létrehozási funkció csak azt követően érhető el, hogy elvégzett valamilyen műveletet, például megváltoztatott egy tulajdonságértéket. Egy vagy több adott műveletet tartalmazó parancsfájlt az Alkalmaz gombra kattintás előtt kell létrehoznia.

Érdemes megjegyezni, hogy a parancsfájl nem tartalmazza majd az azonnali műveleteket, például egy szakasz zárolását, egy gyűjtemény szerkesztését vagy egy elem szülőre való visszaállítását.

Keresés a konfigurációban

Megnyitja a Konfigurációkeresés párbeszédpanelt, amelyen adott szakaszokat kereshet a konfigurációs fájlokban.

További információ A Konfigurációkeresés párbeszédpanel című témakörben olvasható.

Szakasz zárolása

Zárolja a kijelölt szakaszt, így abban nem végezhető további módosítás.

Szakasz zárolásának feloldása

Feloldja a kijelölt szakasz zárolását, hogy módosításokat végezhessen.

Érdemes megjegyezni, hogy egy szakasz zárolása csak azon a helyen oldható fel, ahol eredetileg zárolta a szakaszt. Ha például az ApplicationHost.config fájl használatával zárolt egy szakaszt, annak zárolása nem oldható fel a Web.config fájl használatával.

Attribútum zárolása

Zárolja a kijelölt attribútumot.

Attribútum zárolásának feloldása

Feloldja a kijelölt attribútum zárolását, hogy módosításokat végezhessen.

Érdemes megjegyezni, hogy egy attribútum zárolása csak azon a helyen oldható fel, ahol eredetileg zárolta az attribútumot.

Elem zárolása

Zárolja a kijelölt elemet.

Elem zárolásának feloldása

Feloldja a kijelölt elem zárolását, hogy módosításokat végezhessen.

Érdemes megjegyezni, hogy egy elem zárolása csak azon a helyen oldható fel, ahol eredetileg zárolta az elemet.

Eltávolítás

Eltávolítja a kijelölt elemet és annak beállításait.

Elemek szerkesztése

Megnyitja a Gyűjteményszerkesztő párbeszédpanelt, amely lehetőséget nyújt tulajdonságok gyűjteménybe való felvételére, valamint a gyűjteményben levő tulajdonságok szerkesztésére és eltávolítására.

További információ A Gyűjteményszerkesztő párbeszédpanel című témakörben olvasható.

Visszaállítás a szülőre

Módosítja az aktuális szakaszban levő értékeket úgy, hogy a szakasz a szülőkonfigurációtól örökölje az értékeket. Ez a funkció csak a szakasz szintjén használható.

Lásd még


Tartalom