A Gyorsítótárszabály hozzáadása és a Gyorsítótárszabály szerkesztése párbeszédpanel segítségével konfigurálhatja, hogyan gyorsítótárazza az IIS program egy adott fájlnévkiterjesztéshez tartozó tartalmat. Lehetőség van mind a felhasználói módú, mind a rendszermag módú gyorsítótárazás beállításainak konfigurálására.

Szoftverelemek listája

Elem neveLeírás

Fájlnévkiterjesztés

Meghatározza, hogy a gyorsítótárszabály mely fájlnévkiterjesztésre (pl. .aspx) vonatkozik. Ha azt szeretné, hogy a szabály az összes fájlnévkiterjesztésre vonatkozzon, írjon csillagot (*) a mezőbe.

Felhasználói módú gyorsítótárazás

Úgy konfigurálja a szabályt, hogy a felhasználói módban lévő kimeneti gyorsítótárban tárolja a tartalmat. A Fájlgyorsítótár figyelése címszó alatt válasszon egy beállítást, amellyel megadhatja, hogy az ezen szabály miatt gyorsítótárazott fájlok esetében hogyan, illetve mikor frissüljön a kimeneti gyorsítótár.

Fájlmódosítási értesítések használata (a Felhasználói módú gyorsítótárazás beállítás alatt)

Úgy állítja be az ezen szabály miatt gyorsítótárazott fájlokat, hogy azok akkor törlődjenek a kimeneti gyorsítótárból, amikor az IIS program fájl- vagy konfigurációmódosítási értesítést kap.

Időközönként (óó:mm:ss) (a Felhasználói módú gyorsítótárazás beállítás alatt)

Úgy állítja be az ezen szabály miatt gyorsítótárazott fájlokat, hogy azok egy bizonyos idő elteltével törlődjenek a gyorsítótárból, kivéve, ha egy fájl- vagy konfigurációmódosítási értesítés már törli azokat a megadott idő letelte előtt.

A hozzá tartozó mezőben lévő érték határozza meg, hogy a tartalom mennyi ideig tárolódjon a kimeneti gyorsítótárban. Az időtartamot a következő formában kell megadni: óó:mm:ss (ahol óó jelenti az órát, mm a percet, ss pedig a másodpercet). Az alapértelmezett időtartam 30 másodperc. Ha túl alacsony értéket ad meg, akkor a szükségesnél gyakoribb frissítések miatt romolhat a kiszolgáló teljesítménye.

Megjegyzés

Ha felhasználói módú és rendszermag módú gyorsítótárazást is beállít, és mindkettőt Időközönként (óó:mm:ss) értékre állítja be, akkor mindkét módnál ugyanazt az időtartamot kell megadni. Ha az értékek nem egyeznek, a program a rendszermag módú gyorsítótárazáshoz megadott időtartamot veszi figyelembe.

Gyorsítótár használatának megakadályozása

A megadott fájlnévkiterjesztésű fájlok nem kerülnek be a kimeneti gyorsítótárba.

Ez a beállítás megfelel a konfiguráció DisableCache beállításának, és eltér a DontCache beállítástól, amely akkor jelenik meg a konfigurációban, ha nem választja ki a Felhasználói módú gyorsítótárazás lehetőséget az IIS-kezelő alkalmazásban. A DontCache beállítás azt jelenti, hogy a kimeneti gyorsítótármodul nem állítja be a felhasználói módú gyorsítótárazási házirendet, de ha egy másik modul beállítja a gyorsítótárazási házirendet, a kimeneti gyorsítótármodul gyorsítótárazni fogja a választ. A DisableCache beállítás azt jelenti, hogy a kimeneti gyorsítótár még akkor sem fogja gyorsítótárazni a választ, ha egy másik modul az erre vonatkozó házirend beállításával megpróbálja bekapcsolni a felhasználói módú gyorsítótárazást.

Speciális

Megnyitja a Kimeneti gyorsítótárazás speciális beállításai párbeszédpanelt, amelyen úgy konfigurálhatja a gyorsítótárszabályt, hogy az egy válasz különböző verzióit lekérdezési karakterláncok és fejlécek alapján gyorsítótárazza. Ezek a beállítások csak felhasználói módú gyorsítótárazásnál használhatók.

Rendszermag módú gyorsítótárazás

Úgy konfigurálja a szabályt, hogy a rendszermag módban lévő rendszermag-gyorsítótárban tárolja a tartalmat. A Fájlgyorsítótár figyelése címszó alatt válasszon egy beállítást, amellyel megadhatja, hogy az ezen szabály miatt gyorsítótárazott fájlok esetében hogyan, illetve mikor frissüljön a rendszermag-gyorsítótár.

Fájlmódosítási értesítések használata (a Rendszermag módú gyorsítótárazás beállítás alatt)

Úgy állítja be az ezen szabály miatt gyorsítótárazott fájlokat, hogy azok akkor törlődjenek a rendszermag-gyorsítótárból, amikor az IIS program fájl- vagy konfigurációmódosítási értesítést kap.

Időközönként (óó:mm:ss) (a Rendszermag módú gyorsítótárazás beállítás alatt)

Úgy állítja be az ezen szabály miatt gyorsítótárazott fájlokat, hogy azok akkor törlődjenek a rendszermag-gyorsítótárból egy megadott időtartam leteltekor.

A hozzá tartozó mezőben lévő érték határozza meg, hogy a tartalom mennyi ideig tárolódjon a rendszermag-gyorsítótárban. Az időtartamot a következő formában kell megadni: óó:mm:ss (ahol óó jelenti az órát, mm a percet, ss pedig a másodpercet). Az alapértelmezett időtartam 30 másodperc. Ha túl alacsony értéket ad meg, akkor a szükségesnél gyakoribb frissítések miatt romolhat a kiszolgáló teljesítménye.

Megjegyzés

Ha felhasználói módú és rendszermag módú gyorsítótárazást is beállít, és mindkettőt Időközönként (óó:mm:ss) értékre állítja be, akkor mindkét módnál ugyanazt az időtartamot kell megadni. Ha az értékek nem egyeznek, a program a rendszermag módú gyorsítótárazáshoz megadott időtartamot veszi figyelembe.

Minden gyorsítótárazási értesítés megakadályozása(a Rendszermag módú gyorsítótárazás beállítás alatt)

A megadott fájlnévkiterjesztésű fájlok nem kerülnek be a rendszermag-gyorsítótárba.

Ez a beállítás megfelel a konfiguráció DisableCache beállításának, és eltér a DontCache beállítástól, amely akkor jelenik meg a konfigurációban, ha nem választja ki a Rendszermag módú gyorsítótárazás lehetőséget az IIS-kezelő alkalmazásban. A DontCache beállítás azt jelenti, hogy a kimeneti gyorsítótármodul nem állítja be a rendszermag módú gyorsítótárazási házirendet, de ha egy másik modul beállítja a gyorsítótárazási házirendet, a kimeneti gyorsítótármodul gyorsítótárazni fogja a választ. A DisableCache beállítás azt jelenti, hogy a rendszermag-gyorsítótár még akkor sem fogja gyorsítótárazni a választ, ha egy másik modul az erre vonatkozó házirend beállításával megpróbálja bekapcsolni a rendszermag módú gyorsítótárazást.

Lásd még


Tartalom