Az állomásfejlécek lehetővé teszik több webhely hozzárendelését egy webkiszolgáló egyetlen IP-címéhez úgy, hogy nem társít egyedi IP-címet az egyes webhelyekhez, sem pedig a szabványostól eltérő TCP-portszámokat. Az állomásfejlécek használata a legelterjedtebb módja több webhely egyetlen kiszolgálón történő üzemeltetésének.

Megjegyzések

A következő lista vázlatosan ismerteti az IIS rendszerben végrehajtandó lépéseket, ha egy vagy több állomásfejlécnevet kíván hozzáadni egy IP-címhez. Az alábbi lépések végrehajtását követően regisztrálnia kell az állomásfejlécnev(ek)et a megfelelő névfeloldási rendszerben. Ha a számítógép intranethez csatlakozik, regisztrálja az állomásnev(ek)et az intranet névfeloldási rendszerében. Ha a számítógép az internethez csatlakozik, regisztrálja az állomásnev(ek)et az InterNic által felügyelt tartománynévrendszerben (DNS).

 LépésReferencia
Jelölőnégyzet

Vegyen fel egy webhelyet a webkiszolgálón.

Webhely hozzáadása (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg)

Jelölőnégyzet

Szerkessze a webhelykötést, és adjon hozzá állomásfejlécnevet, vagy hozzon létre új kötést állomásfejlécnévvel.

Webhely kötéseinek konfigurálása (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg)

Jelölőnégyzet

Adjon hozzá további kötéseket ugyanazon IP-címhez és portszámhoz, de különböző állomásfejlécekhez, ha további webhelyeket kíván egyazon IP-címhez társítani.

Webhely állomásfejlécneveinek konfigurálása (előfordulhat, hogy a lap angol nyelven jelenik meg)

Lásd még


Tartalom