A Kezelőtársítások lapon kezelheti azoknak a kezelőtársításoknak a listáját, amelyek egy adott fájltípus kérelmeit dolgozzák fel.

A lista elemeit rendezheti a szolgáltatáslapon a kívánt oszlopfejlécre kattintva, a hasonló elemeket pedig a Csoportosítás legördülő lista megfelelő elemének kiválasztásával csoportosíthatja.

Szoftverelemek listája

A következő táblázatok tartalmazzák a szolgáltatáslapon és a Műveletek ablaktáblában elérhető szoftverelemek leírását.

A szolgáltatáslap elemei

Elem neveLeírás

Név

Megadja a kezelőtársítás nevét.

Elérési út

Megjeleníti azt a fájlnevet vagy fájlnévkiterjesztést, amelyhez a kezelő létrehozza a választ. Az érték lehet egy fájlnév, például WebResource.axd vagy egy adott fájlnévkiterjesztéssel rendelkező helyettesítő karakter (*), például *.exe.

Állapot

Megjeleníti, hogy a Szolgáltatás engedélyeinek szerkesztése párbeszédpanelen megadott hozzáférési házirend, valamint a kezelőtársítás által meghatározott szükséges hozzáférési beállítások szerint a kezelő engedélyezve van-e, vagy sem. Ha a kezelő számára olyan típusú hozzáférés szükséges, amely ezen a szinten a hozzáférési házirendben nem engedélyezett, akkor a kezelő le lesz tiltva.

Elérési út típusa

A következő értékek egyikét jeleníti meg az elérési út típusához, amelyhez a kezelő társítva van:

  • Meghatározatlan, ha a társítás nem egy adott típusú elérési útra vonatkozik.

  • Fájl, ha a társítás egy fájlra vonatkozik.

  • Könyvtár, ha a társítás egy könyvtárra vonatkozik.

  • Fájl vagy könyvtár, ha a társítás vagy egy fájlra, vagy egy könyvtárra vonatkozik.

Kezelő

Megjeleníti azt a modult, például IsapiModule vagy felügyelt típust, például System.Web.Handlers.TraceHandler, amely a társításban megadott kérelemre válaszol.

Bejegyzéstípus

Jelzi, hogy örökölt vagy helyi elemről van-e szó. A helyi elemeket az aktuális konfigurációs fájlból olvassa be a rendszer, az örökölt elemeket pedig a forrás konfigurációs fájlból.

A Műveletek ablaktábla elemei

Elem neveLeírás

Felügyelt kezelő hozzáadása

Megnyitja a Felügyelt kezelő hozzáadása párbeszédpanelt, amelyen felvehet egy társítást egy felügyelt kódú kezelőhöz.

Parancsfájltársítás hozzáadása

Megnyitja a Parancsfájltársítás hozzáadása párbeszédpanelt, amelyen hozzáadhat egy társítást egy parancsfájl-feldolgozóhoz.

Helyettesítő karakteres parancsfájltársítás hozzáadása

Megnyitja a Helyettesítő karakteres parancsfájltársítás hozzáadása párbeszédpanelt, amelyen felvehet egy kezelőtársítást az összes fájlnévkiterjesztés kezelésére.

Modultársítás hozzáadása

Megnyitja a Modultársítás hozzáadása párbeszédpanelt, amelyen hozzáadhat egy társítást egy modulhoz.

Szerkesztés

Megnyit egy szerkesztő párbeszédpanelt, amelyen módosíthatja a kijelölt kezelőtársítást.

Átnevezés

Szerkeszthetővé teszi a Név mezőt, így lehetőség nyílik a kijelölt kezelőtársítás rövid nevének módosítására.

Megjegyzés

Ez a művelet csak kiszolgálói szinten használható.

Zárolás

Zárolja a kijelölt kezelőtársítást, ezért azt nem lehet felülbírálni a konfiguráció alacsonyabb szintjein.

Megjegyzés

Ez a művelet csak kiszolgálói szinten használható.

Feloldás.

Feloldja a kijelölt kezelőtársítás zárolását, ezért az felülbírálható lesz a konfiguráció alacsonyabb szintjein.

Megjegyzés

Ez a művelet csak kiszolgálói szinten használható.

Eltávolítás

Eltávolítja a kijelölt elemet a szolgáltatáslapon található listáról.

Szolgáltatás engedélyeinek szerkesztése

Megnyitja a Szolgáltatás engedélyeinek szerkesztése párbeszédpanelt, amelyen konfigurálhatja a Kezelőtársítások szolgáltatás egészére vonatkozó engedélyeket.

Visszaállítás örököltre

Visszaállítja a szolgáltatást, hogy az a szülőkonfigurációtól örökölje a beállításait. Ez törli a szolgáltatás helyi konfigurációs beállításait, beleértve a listáról származó elemeket is. Ez a művelet kiszolgálói szinten nem érhető el.

Rendezett lista megtekintése

Konfiguráció szerint rendezve jeleníti meg a listát. Ha a rendezett lista formátumot választja, az elemeket csak felfelé és lefelé mozgathatja a listán. A Műveletek ablaktáblán más művelet nem is jelenik meg, amíg a rendezetlen lista formátumot nem választja.

Fel

A kijelölt elemet feljebb viszi a listán. Ez a művelet csak akkor érhető el, ha rendezett lista formátumban tekinti meg az elemeket.

Megjegyzés

Ha a listán levő elemek gyermekszinten újrarendezésre kerülnek, a lista újrarendezése után a gyermek többé nem örököl beállításokat a szülőszintről (beleértve azokat az elemeket is, amelyek a szülőszinten kerülnek fel a listára, vagy törlődnek onnan). Ha egy szülőszintről szeretne beállításokat örökölni, akkor vissza kell vonnia a gyermekszinten végrehajtott összes módosítást a Műveletek ablaktábla Visszaállítás örököltre műveletével.

Le

A kijelölt elemet lejjebb viszi a listán. Ez a művelet csak akkor érhető el, ha rendezett lista formátumban tekinti meg az elemeket.

Megjegyzés

Ha a listán levő elemek gyermekszinten újrarendezésre kerülnek, a lista újrarendezése után a gyermek többé nem örököl beállításokat a szülőszintről (beleértve azokat az elemeket is, amelyek a szülőszinten kerülnek fel a listára, vagy törlődnek onnan). Ha egy szülőszintről szeretne beállításokat örökölni, akkor vissza kell vonnia a gyermekszinten végrehajtott összes módosítást a Műveletek ablaktábla Visszaállítás örököltre műveletével.

Rendezetlen lista megtekintése

Rendezetlen formátumban jeleníti meg a listát. Ha a rendezetlen lista formátumot választja, a lista elemeit átrendezheti és csoportosíthatja, valamint végrehajthatja a Műveletek ablaktábla műveleteit.

Lásd még


Tartalom