A tartalomhoz való hozzáférésre vonatkozó szabályok definiálásához használhatja a Szerzői szabály hozzáadása vagy a Szerzői szabály szerkesztése párbeszédpanelt.

Szoftverelemek listája

Elem neve Leírás

Minden tartalom

E beállítás kiválasztásával minden tartalomra alkalmazhatja a szerzői szabályt.

Megadott tartalom

E beállítás kiválasztásával kizárólag a szabálynak megfelelő tartalomra alkalmazhatja a szerzői szabályt. Írja be azt a fájlnévkiterjesztést vagy fájlnevet és kiterjesztést, amelynél azt szeretné, hogy a szabály vonatkozzon a WebDAV-kérelmekre. Ha például azt szeretné, hogy a szabály az összes, ASP-fájlra vonatkozó WebDAV-kérelemre alkalmazva legyen, írja be a *.asp karakterláncot. Ha pedig azt szeretné, hogy a szabály egy adott fájlra vonatkozó összes kérelemre legyen alkalmazva, akkor írja be a fájl nevét és kiterjesztését, például Sajatfajl.asp.

Az összes felhasználó

Válassza ezt a lehetőséget, ha az összes felhasználó esetén kívánja kezelni a tartalomhoz való hozzáférést.

Megadott szerepkörök vagy felhasználócsoportok

Válassza ezt a lehetőséget, ha megadott Microsoft Windows rendszerbeli szerepkörökbe vagy felhasználócsoportokba tartozó felhasználók tartalomhoz való hozzáférését kívánja kezelni.

Megjegyzés

Ha ezt a szabályt használja, akkor a sikeres hitelesítéshez a megadott szerepkörök és csoportok összes tagjának érvényes felhasználói fiókkal és jelszóval kell rendelkeznie.

Megadott felhasználók

Válassza ezt a lehetőséget, ha egy meghatározott felhasználói fiók tartalomhoz való hozzáférését kívánja kezelni.

Megjegyzés

Ha ezt a beállítást használja, akkor a sikeres hitelesítéshez az összes megadott felhasználónak érvényes felhasználói fiókkal és jelszóval kell rendelkeznie.

Olvasás

Megadja, hogy a felhasználók, csoportok vagy szerepkörök rendelkeznek-e olvasási hozzáféréssel.

Írás

Megadja, hogy a felhasználók, csoportok vagy szerepkörök rendelkeznek-e írási hozzáféréssel.

Forrás

Megadja, hogy a felhasználók, csoportok vagy szerepkörök hozzáférhetnek-e a kezelőhöz hozzárendelt fájlokhoz tartozó forráskódhoz. Például az ASP.NET rendszer *.aspx kiterjesztésű lapjainak a WebDAV protokoll használatával történő szerkesztéséhez a felhasználóknak vagy csoportoknak Forrás hozzáférési jogosultsággal kell rendelkezniük.

Lásd még


Tartalom