In het dialoogvenster Ontwerpregel toevoegen of Ontwerpregel bewerken kunt u de regels voor toegang tot inhoud definiëren.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

Elementnaam Beschrijving

Alle inhoud

Selecteer deze optie om de regel voor ontwerpen toe te passen op alle inhoud.

Opgegeven inhoud

Selecteer deze optie om de regel voor ontwerpen alleen toe te passen op inhoud die met de regel overeenkomt. Typ een bestandsnaamextensie of een bestandsnaam met een extensie waarvoor u de regel wilt toepassen op WebDAV. Als u bijvoorbeeld de regel wilt toepassen op alle WebDAV-aanvragen die zijn gedaan voor ASP-bestanden, voert u *.asp in. Als u de regel wilt toepassen op alle aanvragen voor een specifiek bestand, typt u de bestandsnaam met de bijbehorende extensie, bijvoorbeeld Mijnbestand.asp.

Alle gebruikers

Selecteer deze optie als u de toegang tot inhoud wilt beheren voor alle gebruikers.

Opgegeven rollen of gebruikersgroepen

Selecteer deze optie als u de toegang tot inhoud wilt beheren voor specifieke Microsoft Windows-rollen of -gebruikersgroepen.

Opmerking

Als u deze regel gebruikt, moeten alle leden van de opgegeven rollen en groepen een geldige gebruikersaccount en wachtwoord hebben om te kunnen worden geautoriseerd.

Opgegeven gebruikers

Selecteer deze optie als u de toegang tot inhoud wilt beheren voor een specifieke gebruikersaccount.

Opmerking

Als u deze optie gebruikt, moeten alle opgegeven gebruikers een geldige gebruikersaccount en wachtwoord hebben om te kunnen worden geautoriseerd.

Lezen

Hiermee wordt aangegeven of de gebruikers, groepen of rollen leestoegang hebben.

Write

Hiermee wordt aangegeven of de gebruikers, groepen of rollen schrijftoegang hebben.

Bron

Hiermee wordt aangegeven of de gebruikers, groepen of rollen toegang hebben tot de broncode voor bestanden die zijn toegewezen aan handlers. Voor bijvoorbeeld *.aspx-pagina's van ASP.NET is vereist dat gebruikers of groepen Bron-toegang hebben om pagina's te bewerken met WebDAV.

Zie ook


Inhoudsopgave