Op de functiepagina FTP-berichten kunt u de instellingen aanpassen voor verzonden berichten wanneer een gebruiker verbinding maakt met uw FTP-site.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

Elementnaam Beschrijving

Standaardvaandel onderdrukken

Hiermee wordt aangegeven of het standaardidentificatievaandel moet worden weergegeven voor de FTP-server. Indien deze optie wordt ingeschakeld, wordt het standaardvaandel weergegeven; anders wordt het standaardvaandel niet weergegeven.

Opmerking

Als Standaardvaandel onderdrukken is ingeschakeld en er is geen vaandelbericht opgegeven in Vaandel, geeft de FTP-server een leeg vaandel weer wanneer een FTP-client verbinding maakt met uw server.

Gebruikersvariabelen in berichten ondersteunen

Hiermee wordt aangegeven of een specifieke set met gebruikersvariabelen moet worden weergegeven in FTP-berichten. Als deze optie is ingeschakeld, worden gebruikersvariabelen weergegeven in FTP-berichten; anders wordt de gehele berichttekst weergegeven zoals deze is ingevoerd. De ondersteunde gebruikersvariabelen zijn:

  • %BytesReceived% - Het aantal bytes dat vanaf de server is verzonden naar de client voor de huidige sessie.

  • %BytesSent% - Het aantal bytes dat vanaf de client is verzonden naar de server voor de huidige sessie.

  • %SessionID% - De unieke aanduiding voor de huidige sessie.

  • %SiteName% - De naam van de FTP-site die als host fungeert voor de huidige sessie.

  • %UserName% - De accountnaam van de momenteel aangemelde gebruiker.

Gedetailleerde berichten tonen voor lokale aanvragen

Hiermee wordt aangegeven of gedetailleerde foutberichten moeten worden weergegeven wanneer de FTP-client is verbinding maakt met de FTP-server op de server zelf. Als deze optie is ingeschakeld, worden gedetailleerde foutberichten alleen weergegeven voor de lokale host; anders worden er geen gedetailleerde foutberichten weergegeven.

Opmerking

Gedetailleerde foutberichten worden alleen weergegeven voor de lokale host.

Vaandel

Hiermee wordt het bericht aangegeven dat op de FTP-server wordt weergegeven wanneer FTP-clients voor het eerst verbinding maken met de FTP-server.

Opmerking

Standaard is dit bericht leeg. Als Standaardvaandel onderdrukken is ingeschakeld en er is geen bericht opgegeven in Vaandel, geeft de FTP-server een leeg vaandel weer wanneer een FTP-client verbinding maakt met uw server.

Welkomstbericht

Hiermee wordt het bericht aangegeven dat op de FTP-server wordt weergegeven wanneer FTP-clients zich hebben aangemeld bij de FTP-server.

Opmerking

Standaard is dit bericht leeg.

Afsluiten

Hiermee wordt het bericht aangegeven dat op de FTP-server wordt weergegeven wanneer FTP-clients zich afmelden bij de FTP-server.

Opmerking

Standaard is dit bericht leeg.

Maximum aantal verbindingen

Hiermee wordt het bericht aangegeven dat wordt weergegeven op de FTP-server wanneer clients geen verbinding kunnen maken omdat het maximum aantal toegestane clientverbindingen voor de FTP-service is bereikt.

Opmerking

Standaard is dit bericht leeg.

Elementen in het deelvenster Acties

Elementnaam Beschrijving

Toepassen

Hiermee worden de wijzigingen opgeslagen die u hebt aangebracht op de functiepagina.

Annuleren

Hiermee worden de wijzigingen geannuleerd die u hebt aangebracht op de functiepagina.

Opmerking

U kunt niet alleen de instellingen configureren voor berichten die op de FTP-server worden weergegeven wanneer een gebruiker verbinding maakt met uw FTP-site, ook kunt u met de functie Bladeren door FTP-mappen de inhoudinstellingen aanpassen voor het bladeren naar een map op de FTP-server.

Zie ook


Inhoudsopgave