Met de wizard Een bestaand certificaat vernieuwen kunt u een certificaat verlengen dat op het punt staat te vervallen.

Belangrijk

Een certificaat dat al vervallen is, kunt u niet verlengen. Als u probeert een vervallen certificaat te verlengen, wordt de aanvraag door de certificeringsinstantie geweigerd en krijgt u een foutbericht te zien als "Fout bij het controleren van aanvraaghandtekening of bij het ondertekenen van het certificaat. Een vereist certificaat valt niet meer binnen de geldigheidsperiode wanneer het wordt gecontroleerd op basis van de huidige systeemklok of het tijdstempel in het ondertekende bestand." Dit bericht wordt ook weergegeven in het knooppunt Mislukte aanvragen van de certificeringsinstantie. Als uw certificaat al is vervallen, moet u een nieuw certificaat aanvragen in plaats van het bestaande certificaat te verlengen.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

ElementnaamBeschrijving

Een bestaand certificaat vernieuwen

Schakel deze optie in om een bestaand certificaat van een interne certificeringsinstantie (CA) in uw domein te verlengen.

Een certificaatvernieuwingsaanvraag maken

Schakel deze optie in als u uw vernieuwingsinformatie voor latere indiening bij de certificeringsinstantie wilt bundelen.

Certificaatvernieuwingsaanvraag voltooien

Schakel deze optie in als u de certificaatvernieuwingsaanvraag wilt aanvullen met het certificaat dat u hebt ontvangen van een certificeringsinstantie.

Zie ook


Inhoudsopgave