Met de functiepagina .NET-functies kunt u een lijst met gebruikersgroepen beheren. Gebruikersgroepen bieden u de mogelijkheid een set gebruikers te categoriseren en beveiligingsbewerkingen, zoals autorisatie, uit te voeren op een gedefinieerde set gebruikers.

U kunt de lijst sorteren door op een van de kolomkoppen op de functiepagina te klikken of door een waarde te selecteren in de vervolgkeuzelijst Groeperen op om gelijksoortige items te groeperen.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

ElementnaamBeschrijving

Naam

Hier wordt de naam van de rol weergegeven.

Gebruikers

Hier wordt het aantal gebruikers weergegeven dat is toegewezen aan een rol.

Elementen in het deelvenster Acties

ElementnaamBeschrijving

Toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster .NET-functie toevoegen waarin u rolnamen kunt toevoegen aan deze provider.

Gebruikers weergeven

Hiermee opent u de functiepagina .NET-gebruikers, gefilterd op de geselecteerde rol.

Naam wijzigen

Hiermee kunt u de geselecteerde rol bewerken.

Verwijderen

Hiermee verwijdert u het item dat in de lijst op de functiepagina is geselecteerd.

Uitschakelen

Hiermee schakelt u de functiepagina .NET-rollen uit.

Standaardprovider instellen

Hiermee opent u het dialoogvenster Instellingen van .NET-functies bewerken waarin u de standaardprovider kunt instellen.

Providers

Hiermee opent u de functiepagina Providers.

Zie ook


Inhoudsopgave