In het dialoogvenster Instellingen voor ASP.NET-imitatie kunt u de account opgeven die door de ASP.NET-toepassing moet worden geïmiteerd.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

ElementnaamBeschrijving

Specifieke gebruiker

Typ de naam van de specifieke account die door de ASP.NET-toepassing moet worden geïmiteerd.

Instellen

Hiermee opent u het dialoogvenster Referenties instellen waarin u een accountnaam en wachtwoord voor IIS kunt opgeven die moeten worden gebruikt voor ASP.NET-imitatie.

Geverifieerde gebruiker

Selecteer Geverifieerde gebruiker om te zorgen dat de ASP.NET-toepassing kan worden uitgevoerd onder de beveiligingscontext van de gebruikersaccount die is geverifieerd door IIS.

Zie ook


Inhoudsopgave