Met de verzamelingseditor kunt u eigenschappen aan een verzameling toevoegen, bewerken of verwijderen. De verzamelingseditor bevat twee deelvensters. In het deelvenster Items staan alle items in de verzameling voor de sectie die u configureert. In het deelvenster Eigenschappen kunt u de waarden wijzigen van de eigenschapsitems in de verzameling door op de rij te klikken die u wilt wijzigen. In het tekstvak dat onderaan in het dialoogvenster Verzamelingseditor verschijnt, staan het gegevenstype en de validatie-informatie, zoals het waardebereik, voor de momenteel geselecteerde eigenschap.

Elementen in het deelvenster Acties

Elementnaam Beschrijving

Toevoegen

Hiermee wordt onder aan de lijst met items een nieuwe rij toegevoegd. De nieuwe rij gebruikt de standaardschemawaarden.

Alles wissen

Hiermee worden alle items uit de verzameling verwijderd. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd deze actie te bevestigen.

Item vergrendelen

Hiermee wordt het geselecteerde item in de verzameling vergrendeld.

Verwijderen

Hiermee wordt het geselecteerde item verwijderd uit de sectie in het configuratiebestand.

Zie ook


Inhoudsopgave