In het dialoogvenster Gelokaliseerd aangepast foutbestand instellen kunt u het pad naar gelokaliseerde foutbestanden configureren.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

ElementnaamBeschrijving

Pad van hoofdmap

Typ hier het fysieke pad naar de hoofdmap met de gelokaliseerde foutbestanden. Het pad naar de hoofdmap is het gedeelte van het pad vóór de map met landinstellingen, zoals EN-US. Als het volledige pad naar de foutbestanden voor de landinstelling EN-US bijvoorbeeld d:\errors\EN-US\messages\404.htm is, typt u d:\errors.

Bladeren

Hiermee opent u het bestandsmenu waarin u naar het pad kunt bladeren.

Relatief bestandspad

Typ hier het relatieve fysieke pad naar het gelokaliseerde foutbestand. Het relatieve bestandspad is het gedeelte van het pad na de map met landinstellingen, zoals EN-US. Als het volledige pad naar de foutbestanden voor de landinstelling EN-US bijvoorbeeld d:\errors\EN-US\messages\404.htm is, typt u \messages\404.htm.

Zie ook


Inhoudsopgave