Pomocí průvodce Obnovit existující certifikát můžete obnovit certifikát, jehož platnost brzy vyprší.

Důležité informace

Certifikát, jehož platnost již vypršela, nelze obnovit. Pokud se pokusíte o obnovení certifikátu, jehož platnost vypršela, certifikační autorita žádost odmítne a zobrazí se chybová zpráva podobná následující: „Chyba ověření podpisu požadavku nebo podpisového certifikátu. Při ověření se systémovými hodinami nebo časovým razítkem podepsaného souboru bylo zjištěno, že požadovaný certifikát je mimo lhůtu platnosti.“ Tato zpráva se zobrazí také v uzlu Zamítnuté žádosti vydávající CA. Pokud platnost certifikátu již vypršela, je třeba místo obnovování stávajícího požádat o nový certifikát.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Obnovit existující certifikát

Tuto možnost vyberte, chcete-li obnovit stávající certifikát použitím interní certifikační autority (CA) ve vaší doméně.

Vytvořit žádost o obnovení certifikátu

Tuto možnost vyberte, chcete-li sbalit údaje o obnovení a odeslat je certifikační autoritě později.

Dokončit požadavek na obnovení certifikátu

Tuto možnost vyberte, chcete-li dokončit požadavek na obnovení certifikátu, který jste získali od certifikační autority.

Další odkazy


Obsah