Na stránce funkce Přesměrování HTTP lze povolit přesměrování a konfigurovat způsob přesměrování příchozích požadavků do nového cílového místa.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Přesměrovat požadavky do tohoto cílového místa

Vyberete-li tuto možnost, můžete povolit přesměrování a zadat adresu URL pro přesměrování požadavků. Požadavky lze přesměrovat na virtuální cestu, například http://www.contoso.com/sales, nebo do souboru, například http://www.contoso.com/sales/default.aspx.

Přesměrovat všechny požadavky do přesného cílového místa (ne do relativního cílového místa)

Tuto možnost vyberte, pokud chcete přesměrovat klienty na přesnou adresu URL zadanou v poli Přesměrovat požadavky do tohoto cílového místa.

Není-li tato možnost vybrána, je cílové místo relativní vzhledem k hodnotě zadané v poli Přesměrovat požadavky do tohoto cílového místa. Nakonfigurujete-li například cílové místo pro přesměrování http://www.contoso.com/sales a příchozí požadavek je http://www.contoso.com/marketing/default.aspx, přesměruje služba IIS požadavek do cílového místa http://www.contoso.com/sales/default.aspx.

Přesměrovat požadavky pouze na obsah v této složce (ne v podsložkách)

Tuto možnost vyberte, pokud chcete přesměrovat klienty pouze na obsah složky zadané v poli Přesměrovat požadavky do tohoto cílového místa.

Není-li tato možnost vybrána, jsou požadavky přesměrovány do místa zadaného v poli Přesměrovat požadavky do tohoto cílového místa a do podsložek v daném místě. Nakonfigurujete-li například cílové místo pro přesměrování http://www.contoso.com/sales, mohou být požadavky dodávány z podsložek složky /sales, není-li současně vybrána možnost Přesměrovat všechny požadavky do přesného cílového místa (ne do relativního cílového místa).

Stavový kód

Zadejte stavový kód pro přesměrování, který je odesílán klientům, výběrem jedné z následujících možností:

  • Nalezeno (302): Oznamuje klientovi webu, aby vystavil nový požadavek do příslušného místa. Toto je výchozí nastavení.

  • Trvalé (301): Oznamuje klientovi webu, že místo požadovaného prostředku bylo trvale změněno.

  • Dočasné (307): Zabraňuje ztrátě dat webového prohlížeče při vystavení požadavku HTTP POST.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Použít

Uloží změny provedené na stránce funkce.

Storno

Zruší změny provedené na stránce funkce.

Další odkazy


Obsah