V dialogovém okně Přidat pravidlo vytváření nebo Upravit pravidlo vytváření můžete definovat pravidla pro přístup k obsahu.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvku Popis

Veškerý obsah

Tuto možnost vyberte, chcete-li pravidlo vytváření použít pro veškerý obsah.

Určený obsah

Tuto možnost vyberte, chcete-li pravidlo vytváření jen pro obsah, který vyhovuje podmínkám pravidla. Zadejte příponu názvu souboru nebo název souboru s příponou, pro který má být použito pravidlo u požadavků WebDAV. Chcete-li pravidlo použít například pro všechny zadané požadavky WebDAV na soubory ASP, zadejte text *.asp. Chcete-li pravidlo použít pro požadavky vytvořené pro určitý soubor, zadejte název souboru s příslušnou příponou, například soubor.asp.

Všichni uživatelé

Tuto možnost vyberte, chcete-li spravovat přístup k obsahu pro všechny uživatele.

Určené role nebo skupiny uživatelů

Vyberte tuto možnost, chcete-li spravovat přístup k obsahu pro určité role systému Microsoft Windows nebo skupiny uživatelů.

Poznámka

V případě, že použijete toto pravidlo, budou ověřeni pouze členové určených rolí a skupin, kteří mají platné uživatelské účty a hesla.

Zadaní uživatelé

Vyberte tuto možnost, chcete-li spravovat přístup k obsahu pro určitý uživatelský účet.

Poznámka

Použijete-li tuto možnost, budou ověřeni pouze určení uživatelé, kteří mají platné uživatelské účty a hesla.

Číst

Určuje, zda budou mít zadaní uživatelé, skupiny nebo role přístup pro čtení.

Zapisovat

Určuje, zda budou mít zadaní uživatelé, skupiny nebo role přístup pro zápis.

Zdroj

Určuje, zda budou mít zadaní uživatelé, skupiny nebo role přístup ke zdrojovém kódu souborů namapovaných na popisovače. Přístup typu Zdroj vyžadují například stránky ASP.NET *.aspx u uživatelů a skupin upravujících tyto stránky pomocí rozhraní WebDAV.

Další odkazy


Obsah