Na stránce Ověřovací pravidla lze spravovat seznam pravidel Povolit nebo Odmítnout, která řídí přístup k webovému obsahu.

Seznam seřadíte kliknutím na některé záhlaví sloupce na stránce funkce.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Režim

Zobrazuje typ pravidla. K dispozici jsou hodnoty Povolit nebo Odmítnout. Hodnoty Režim udávají, zda dané pravidlo umožňuje nebo zakazuje přístup k obsahu.

Poznámka

   Pokud byl roli, uživateli nebo skupině některým z pravidel výslovně odmítnut přístup, nelze pomocí jiného pravidla tento přístup udělit.

Uživatelé

Zobrazuje typ uživatele, uživatelská jména nebo skupiny uživatelů, na něž se dané pravidlo vztahuje.

Role

Zobrazuje roli nebo role systému Microsoft Windows, na něž se toto pravidlo vztahuje, například role správce.

Akce

Zobrazuje akci nebo akce HTTP, na něž se toto pravidlo vztahuje, například GET nebo POST.

Typ položky

Zobrazuje, zda je položka místní nebo zděděná. Místní položky jsou čteny z aktuálního konfiguračního souboru a zděděné položky z nadřazeného konfiguračního souboru.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Přidat pravidlo Povolit

Otevře dialogové okno Přidat ověřovací pravidlo Povolit, ve kterém můžete definovat pravidla pro přístup k obsahu.

Přidat pravidlo Odmítnout

Otevře dialogové okno Přidat ověřovací pravidlo Odmítnout, ve kterém můžete definovat pravidla pro přístup k obsahu.

Upravit

Otevře dialogové okno Upravit ověřovací pravidlo Povolit nebo Upravit ověřovací pravidlo Odmítnout, ve kterých lze upravit pravidla ověřování. Tato akce je dostupná pouze v případě, že je vybrána položka v seznamu na stránce funkce.

Odebrat

Odebere vybranou položku ze seznamu na stránce funkce.

Další odkazy


Obsah