Na stránce Pracovní procesy lze spravovat seznam pracovních procesů aktuálně spuštěných ve fondech aplikací na webovém serveru. Seznam seřadíte kliknutím na některé záhlaví sloupce na stránce funkce.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Následující tabulka popisuje prvky uživatelského rozhraní dostupné na stránce funkce a v podokně Akce.

Prvky stránky funkce

Název prvkuPopis

Název fondu aplikací

Zobrazuje název fondu aplikací. Používáte-li webové zahrady nebo končí-li jeden pracovní proces právě v okamžiku, kdy je spouštěn další, může se stát, že fond aplikací bude v seznamu uveden vícekrát, a to pro jednotlivé pracovní procesy, které jsou v jeho rámci spuštěny.

ID procesu

Zobrazí identifikátor (ID) pracovního procesu.

Stav

Zobrazí stav procesu, jako je spouštění, běh či ukončování.

Procesor (%)

Zobrazuje procento času procesoru, které pracovní proces využil od poslední aktualizace dat. Tato hodnota odpovídá hodnotě Využití CPU ve Správci úloh systému Windows.

Soukromé bajty (kB)

Zobrazí aktuální velikost paměti potvrzenou pracovním procesem. Tuto paměť nelze sdílet s ostatními procesy. Tato hodnota odpovídá hodnotě Velikost virtuální paměti ve Správci úloh systému Windows.

Virtuální bajty (kB)

Zobrazí aktuální velikost virtuálního adresního prostoru pro daný pracovní proces.

Prvky podokna Akce

Název prvkuPopis

Zobrazit aktuální požadavky

Zobrazí stránku funkce Požadavky, na které můžete zobrazit požadavky aktuálně zpracovávané ve vybraném fondu aplikací.

Další odkazy


Obsah