Dialogové okno Upravit nastavení chybových stránek slouží k nastavení výchozí chybové zprávy, která bude vrácena při každém výskytu chyby HTTP, pro kterou není k dispozici předdefinovaná chybová stránka.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Vlastní chybové stránky

Pod položkou Chybové odpovědi vyberte tuto možnost, chcete-li odpovídat na místní požadavky i na požadavky z ostatních počítačů pouze pomocí vlastních chybových stránek.

Podrobné chyby

Pod položkou Chybové odpovědi vyberte tuto možnost, chcete-li odpovídat na místní požadavky i na požadavky z ostatních počítačů pouze pomocí podrobných chyb.

Upozornění

Podrobné chybové zprávy mohou klientu zobrazit důvěrné informace serveru.

Podrobné chyby pro místní požadavky a vlastní chybové stránky pro vzdálené požadavky

Pod položkou Chybové odpovědi vyberte tuto možnost, chcete-li zobrazit podrobné chyby pro místní požadavky a vlastní chyby pro požadavky z ostatních počítačů.

Cesta

Pod položkou Výchozí stránka zadejte cestu k výchozí chybové stránce nebo ji vyberte procházením. V závislosti na možnosti vybrané z rozevíracího seznamu Typ cesty bude hodnota, kterou zadáte do pole Cesta, jednou z následujících hodnot:

  • Vyberete-li možnost Soubor, zadejte fyzickou cestu.

  • Vyberete-li možnost Spustit adresu URL, zadejte adresu URL relativní ke kořenové adrese URL webu.

  • Vyberete-li možnost Přesměrovat, zadejte adresu URL.

Typ cesty

Pod položkou Výchozí stránka vyberte z rozevíracího seznamu Typ cesty jednu z následujících možností:

  • Soubor: Výchozí chyba je statický obsah, například obsah souboru HTML.

  • Spustit adresu URL: Výchozí chyba je dynamický obsah, například obsah souboru ASP.

  • Přesměrovat: Výchozí chyba je na adrese URL pro přesměrování.

Další odkazy


Obsah