Na stránce Vybrat zprostředkovatele trasování v průvodci Přidat pravidla pro trasování chybných požadavků nebo Upravit pravidla pro trasování chybných požadavků lze definovat, které požadavky mají být pro danou adresu URL trasovány. Uvedené údaje zahrnují zprostředkovatele trasování, úroveň podrobností nebo oblasti zprostředkovatele, které se mají trasovat.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Zprostředkovatelé

Definuje funkční oblast pro trasování. Lze vybrat jednoho nebo několik následujících zprostředkovatelů trasování:

 • ASP - Trasování započetí a dokončení provedení požadavku ASP.

 • ASP.NET - Sledování vstupu do spravovaného kódu a jeho opuštění. Zahrnuje všechny požadavky na soubory ASPX a všechny požadavky zpracovávané spravovanými moduly, například statické soubory, které jsou nakonfigurovány tak, aby používaly ověřování založené na formulářích.

 • Rozšíření ISAPI - Trasování přenosu požadavku do procesu rozšíření ISAPI a zpět z tohoto procesu.

 • Webový server - Trasování požadavků v rámci pracovního procesu IIS.

Podrobnosti

Určuje, jaké množství dat daný zprostředkovatel ukládá do protokolu trasování. Úrovně podrobností jsou aditivní. To znamená, že pokud například vyberete položku Chyby, budou do souboru protokolu uloženy chyby, kritické chyby a obecné události. Můžete vybrat jednu nebo několik následujících úrovní podrobností:

 • Obecné - Uvádí kontextové informace o aktivitě požadavku. Ve službě IIS 7 například událost IISGeneralEvents::GENERAL_REQUEST_START zaznamená do protokolu adresu URL a akci pro daný požadavek.

 • Kritické chyby - Uvádí informace o akcích, které způsobily nebo způsobí ukončení procesu.

 • Chyby - Uvádí informace o komponentách, u kterých byl proveden pokus o spuštění na serveru, došlo k chybě a komponenty nemohou dále zpracovávat požadavky. Tyto chyby představují podmínky, které mají obecně za následek ukončení zpracování požadavků. To je způsobeno určitou chybou. Příkladem takové podmínky je událost ověřování.

 • Upozornění - Uvádí informace o komponentách, u kterých byl proveden pokus o spuštění na serveru, došlo k chybě, ale komponenty pokračují ve zpracování požadavků.

 • Informace - Uvádí obecné informace o požadavcích.

 • Podrobný - Uvádí podrobné informace o požadavcích.

Oblasti

Definuje oblasti, které má zprostředkovatel trasovat.

Pokud je vybrán zprostředkovatel trasování ASP.NET, vyberte jednu nebo několik následujících oblastí trasování:

 • Infrastruktura - Trasování událostí, které primárně souvisí se vstupem a opuštěním různých částí infrastruktury ASP.NET.

 • Modul - Trasování událostí zaznamenaných v případech, kdy je požadavek předán do různých modulů kanálů HTTP nebo z nich vrácen. Tato oblast se také používá při zachycení událostí trasování pro spravované moduly.

 • Stránka - Generování událostí trasování odpovídající provedení určitých událostí, které souvisí se stránkami ASP.NET (například Page_Load). Tato oblast se také používá k zachycení událostí stránky ASP.net Trace.Write a Trace.Warn.

 • Aplikační služby - Trasování událostí, které jsou zaznamenány jako součást nových funkcí aplikačních služeb.

Pokud je vybrán zprostředkovatel trasování Webový server, vyberte jednu nebo několik následujících oblastí trasování:

 • Ověřování - Trasování pokusů o ověření včetně jména ověřovaného uživatele, schématu ověřování (anonymní, základní nebo jiné) nebo výsledků pokusu o ověření (úspěšný, neúspěšný, chyba atd.).

 • Zabezpečení - Generování událostí trasování v případě, kdy server se službou IIS odmítne požadavky kvůli zabezpečení. Například v situaci, kdy je požadavku klienta odepřen přístup k prostředku.

 • Filtr - Určuje, jak dlouho trvá zpracování požadavků prováděné filtrem ISAPI.

 • Statický soubor - Slouží k trasování doby vyřízení požadavků na statické soubory nebo zobrazení způsobu, jakým filtry upravují požadavky.

 • CGI - Generování událostí trasování pro požadavek na soubor CGI.

 • Komprese - Generování událostí trasování v případě, že je odpověď komprimovaná.

 • Mezipaměť - Generování událostí trasování pro operace mezipaměti, které jsou přidruženy k danému požadavku.

 • Upozornění na požadavky - Zachycení všech upozornění na požadavky (vstupní i výstupní).

 • Modul - Trasování událostí zaznamenaných v případech, kdy je požadavek předán do různých modulů kanálů HTTP nebo z nich vrácen. Tato oblast se také používá při zachycení událostí trasování pro spravované moduly.

Další odkazy


Obsah