Brug funktionssiden Providere til at administrere en liste over providere.

Sorter listen ved at klikke på en af funktionssidens kolonneoverskrifter, eller vælg en værdi på rullelisten Grupper efter for at gruppere emner, der minder om hinanden.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

ElementnavnBeskrivelse

Funktion

Vælg en funktion på listen for at få vist providere til den pågældende funktion: .NET-roller, .NET-brugere og .NET-profil.

Navn

Viser navnet på provideren. Dette er et fuldt navn, der er tildelt provideren af hensyn til nem identifikation og genkendelse.

Type

Viser den administrerede kodetype for provideren. Alle providere er implementeret i administreret kode.

Posttype

Viser, om posten er lokal eller nedarvet. Lokale poster læses fra den aktuelle konfigurationsfil, og nedarvede poster læses fra en overordnet konfigurationsfil.

Elementer i handlingsruden

ElementnavnBeskrivelse

Tilføj

Åbner dialogboksen Tilføj provider, hvor du kan tilføje en provider for den valgte funktion.

Rediger

Åbner dialogboksen Rediger provider, hvor du kan redigere den valgte provider.

Omdøb

Aktiverer feltet Navn for den valgte provider, så du kan omdøbe provideren.

Fjern

Fjerner det punkt, der er valgt på listen på funktionssiden.

Forbindelsesstrenge

Åbner funktionssiden Forbindelsesstrenge, hvor du kan tilføje en forbindelsesstreng, som kan bruges af en provider.

Se også


Indholdsfortegnelse