Brug dialogboksen Ny funktion tilgængelig til at hente og installere kode til understøttelse af eventuelle nye IIS Manager-funktioner, der er tilgængelige på serveren, du opretter forbindelse til. Når du har installeret en funktion, kan du bruge den i IIS Manager ved efterfølgende tilslutninger til samme server og til andre servere med samme funktion, medmindre en serveradministrator fjerner delegeringen for funktionen på et senere tidspunkt.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Elementnavn Beskrivelse

Samling

Viser navnet på hver enkelt .dll-fil, som kan hentes og installeres på din computer. Marker afkrydsningsfeltet ved siden af hver samling, du vil hente og installere, og klik på OK.

Bemærk!

Hvis udgiveren af koden ikke kan verificeres som havende en gyldig digital signatur, får du vist en sikkerhedsadvarsel, før koden hentes til din computer. Klik på Kør, hvis du har tillid til udgiveren og vil fortsætte hentningen, eller klik på Kør ikke, hvis du vil annullere hentningen.

Funktioner

Viser funktionen eller funktionerne, der er tilgængelige med hver .dll-fil.

Størrelse

Viser størrelsen på .dll-filen.

Version

Viser .dll-filens version.

Se også


Indholdsfortegnelse